Výsledky vyhľadávania

 1. Protierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpravách
  Kohutová Tatiana ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2021 ; Študijný odbor : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Študijný program : B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149766
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh kontrolnej povodňovej vlny pre posúdenie bezpečnosti vodného diela
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159048
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Case study of integrating ecosystem management into spatial planning in rural environment
  Danáčová Michaela ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5260
  ecosystem flood soil erosion
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5260.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 4. Simulating the impact of future climate change on runoff processes in selected catchments of Slovakia
  Výleta Roman ; 010160  Aleksić Milica ; 010160 Sleziak Patrik Hlavčová Kamila ; 010160
  Abstracts and Presentation EGU General Assembly 2021 : . online, [1] s., art. no. EGU21-5074
  climate change TUW model water management
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-5074.html
  z elektronických zdrojov
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 5. Odhad vplyvu zmien lesných plôch na odtok v horskom povodí
  Danáčová Michaela ; 010160  Labat Marija Mihaela ; 010160 Földes Gabriel ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Hydrologické dny 2021 : . S. 10-11
  odtok návrhové prietoky lesný porast
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. A semi-automatic method for flood wave separation
  Valent Peter ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Poórová Jana Výleta Roman ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Danáčová Zuzana
  XXIX Danube Conference : . S. 90-91
  flood wave MATLAB hydrographs
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Analysis of the impact of the soil erosion model parameters on erosion intensity and sediment weight
  Danáčová Michaela ; 010160  Tomaščík Matúš ; 010160 Németová Zuzana ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system in conditions of the climate variability : . online, s. 11
  erosion 2D model intensity of soil erosion water erpsion
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Estimation of a control flood wave for ensuring safety of water constructions
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Keszeliová Anita ; 010160
  Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system in conditions of the climate variability : . online, s. 32
  design flood wave separation of discharge waves dam Horné Orešany
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Land use and climate change impact on runoff in a small mountainous catchment in Slovakia
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Földes Gabriel ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [7] s., art. no. 012036
  land use change climate change runoff
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012036/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Integrated methods and a complex solution for flood protection and erosion control – A case study of the village of Vrbovce, Slovakia
  Výleta Roman ; 010160  Rattayová Viera ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 22/2020 : . online, [1] s.
  soil erosion flash floods flood protection erosion control river revitalisation practices
  https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13722
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok