Výsledky vyhľadávania

 1. Chemický priemysel v zrkadle dejín: jadrovochemický priemysel na Slovensku / aut. Michal Uher, Viktor Milata, Dušan Bortňák, Oľga Holá, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon
  Uher Michal  Milata Viktor ; 048140 Bortňák Dušan ; 048140 Holá Oľga Sabol Miroslav Hallon Ľudovít
  Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / . S. [9]
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : Jadrovo-chemický priemysel na Slovensku zväzok 12 / aut. Oľga Holá
  Holá Oľga ; 045280 
  1. vyd.
  Bratislava SPEKTRUM STU 2018 . - 134 s.
  ISBN 978-80-227-4762-2
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Fyzika I / aut. Oľga Holá
  Holá Oľga ; 045280 
  1. vyd.
  Bratislava SCHK FCHPT STU 2018 . - 220 s.
  ISBN 978-80-8208-003-5
  učebnica
  kniha

  kniha

 4. Moderné diagnostické metódy v medicíne \\ (fyzikálno-chemické aspekty)
  Bottyánová Alžbeta ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104441
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Terapeutické metódy pri onkologických ochoreniach \\ (fyzikálno - chemické aspekty)
  Marčeková Michaela ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118544
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Moderné diagnostické metódy v medicíne \\ (fyzikálno-chemické aspekty)
  Bračíková Lucia ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111116
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Moderné terapeutické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Staňová Veronika ; 045280  Holá Oľga ; 045280 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111282
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Moderné diagnostické metódy v medicíne\\(fyzikálno-chemické aspekty)
  Batárová Kinga ; 045280  Holá Oľga (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102253
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Fyzika I : zbierka príkladov a úloh / aut. Oľga Holá, Pavol Fedorko, Viliam Laurinc, Vladimír Lukeš ; Teodor Obert, Ladislav Bušovský
  Holá Oľga ; C5280  Fedorko Pavol ; C5280 Laurinc Viliam ; C5280 Lukeš Vladimír ; C5280 Obert Teodor (rec.) Bušovský Ladislav ; C280 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 188 s.
  ISBN 978-80-227-4150-7
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. O aplikáciách ionizujúceho žiarenia - v prednáškach na stredných školách
  Holá Oľga ; C5280 
  XXXIV. Dny radiační ochrany, Třeboň, 5.11. - 9.11.2012 : . s.70
  ionizujúce žiarenie, radiačná ochrana video-films
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok