Výsledky vyhľadávania

 1. Navrhovanie experimentov využité v stratégii šesť sigma / zost. Adriana Horníková
  Horníková Adriana (zost.) 
  2011 . - 84 s.
  metrológia
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 2. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole meraním percenta nezhodných jednotiek (Známa smerodajná odchýlka) : STN ISO 8423
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 36 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 3. Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika : STN ISO 3534-2
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 120 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 4. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole porovnávaním : STN ISO 8422
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 36 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha

 5. Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami
  Horníková Adriana 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 334 s CD
  ISBN 978-80-8078-281-8
  štatistika ekonomická
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0300
  Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

  kniha

 6. Lineárna kalibrácia s použitím referenčných matariálov (Linear calibration using a reference materials) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Fabuš Ivan ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 46 s
  kalibrácia referenčný materiál základná metóda regulačná metóda calibration reference material foundation regulation methodics
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Občasná kontrola pri štatistickej prebierke porovnávaním (Skip ? lot control at sampling procedures for inspection by attributes) [CD-ROM] : Bakalárka práca
  Turan Daniel ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 40 s
  preberacie plány kvalifikácia dodávateľa a produktu supplier and product eligibility eligibility score kvalifikačné práce
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Praktické využitie viacrozmerných regulačných diagra-mov (Practical utilization of multivariate control charts) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Škorvagová Jana ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 68 s
  viacrozmerné regulačné diagramy generovanie dát transformovanie dát normálny pravdepodobnostný graf multivariate control charts data generation data transformation
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Spôsobilosť strojov a meradiel (Machine and gauge capability) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Czimmermannová Jana ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 71 s
  spôsobilosť strojov spôsobilosť meradiel opakovateľnosť reprodukovateľnosť machine capability gauge capability repeatability reproducibility
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Regulácia kvality úžitkovej vody (The regulation of sewage water quality) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Žák Karol ; J  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (opon.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 47 s
  normálne rozdelenie transformácia control chart
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha