Výsledky vyhľadávania

 1. Sequential nano-bio-remediation using „green“ bionanoparticles and bacteria / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová, Mariana Hurbanová, Marcela Tlčíková
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana Hurbanová Mariana Tlčíková Marcela ; 040000
  Contaminated Sites 2020 . S. 29-35
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Bakteriálne kmene ako potenciálne degradéry ropného znečistenia: Izolácia kmeňov a laboratórny skríning ich degradačných schopností / aut. Hana Horváthová, Juraj Macek, Petra Olejníková, Katarína Dercová
  Horváthová Hana  Macek Juraj Olejníková Petra ; 043000 Dercová Katarína ; 044000
  Geochémia 2020 : . S. 45-46
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : D-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127852
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000
  Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště : . S. 172-174
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 142-143
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation / aut. Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 12, iss. 1 (2019), s. 1-7
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches / aut. Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  Water Air and Soil Pollution . Vol. 230, iss. 8 (2019), s. 204 [11 s.]
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 116-119
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): integration of biotechnology and nanotechnology approaches / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Miriama Monoková
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana ; 044000 Lászlová Katarína ; 044000 Monoková Miriama
  Contaminated Sites 2018 : . S. 143-144
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. The Adaptation Mechanisms of Bacteria Applied in Bioremediation of Hydrophobic Toxic Environmental Pollutants: How Indigenous and Introduced Bacteria Can Respond to Persistent Organic Pollutants-Induced Stress? / aut. Katarína Dercová, Slavomíra Murínová, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Murínová Slavomíra Dudášová Hana Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  Persistent Organic Pollutants . S. [29]
  https://www.intechopen.com/online-first/the-adaptation-mechanisms-of-bacteria-applied-in-bioremediation-of-hydrophobic-toxic-environmental-p (5th November, 2018)
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok