Výsledky vyhľadávania

  1. Improving the system of supplying manufacturing sites in the industrial company with regard to the physical burden on employees
    Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Deckárová Eliška Babčanová Dagmar ; 064000 Makyšová Helena ; 064000 Hrablik Martin
    Wspólczesne trendy w logistyce . online, s. 67-94
    článok zo zborníka
    AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
    (1) - učebnica
    (4) - článok
    článok

    článok

  2. Návrh riešenia na zefektívnenie procesu obstarávania zásob v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
    Vystavil Štefan ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2017
    MTF ; Dátum obhajoby : 30.05.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126768
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  3. Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
    Jablonická Katarína ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2017
    MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126759
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  4. Výber metód získavania zamestnancov na kľúčové pracovné pozície v podmienkach slovenského trhu práce / aut. Martin Hrablik, Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Babčanová, Jana Samáková, Ľubica Mrvová, Viera Bestvinová
    Hrablik Martin  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000 Samáková Jana ; 064000 Mrvová Ľubica ; 064000 Bestvinová Viera ; 064000
    Fórum manažéra : . Roč. 12, č. 2 (2016), s. 25-33
    získavanie zamestnancov kľúčová pozícia pracovná sila
    článok z periodika
    ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
    článok

    článok

  5. Návrh opatrení pre zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
    Hrušová Martina ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112498
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  6. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o.
    Urbančoková Jana ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96490
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  7. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku VUJE, a.s.
    Šulcová Mária ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96486
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému riadenia ľudských zdrojov v smere zlepšenia spokojnosti zamestnancov v podniku Johnson Controls International spol. s r.o., odštepný závod Trenčín
    Kontová Nikola ; 064000  Hrablik Martin (škol.)
    2015
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96337
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  9. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
    Minarovič Marko ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 52s CD
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant podnik zamestnanci systém vzdelávania
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87529
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha

  10. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania vo vybraných priemyselných podnikoch
    Krupová Barbora ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
    Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
    MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 59s CD
    personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant valuation remuneration hodnotenie odmeňovanie
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92075
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    MTF0001
    kniha

    kniha