Výsledky vyhľadávania

 1. Od Einsteina k inovácii podnikania v 21. storočí založenej na stratégii "výhra-výhra" a metodológii výrokovej logiky / aut. Peter Sakál, Karol Hatiar, Gabriela Hrdinová, Lukáš Jurík, Monika Šujaková, Martin Császár, Marek Šarmír
  Sakál Peter ; 064000  Hatiar Karol ; 064000 Hrdinová Gabriela Jurík Lukáš ; 064000 Šujaková Monika ; 064000 Császár Martin ; 064000 Šarmír Marek ; 064000
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 88-155
  HCS model 3E udržateľný rozvoj spoločensky zodpovedné podnikanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)" : elektronický zdroj Monitorovacia správa, 1.1.2016 - 31.12.2016 / aut. Peter Sakál
  Hrdinová Gabriela  Sakál Peter ; 064000 (škol.)
  1. vyd.
  Trnava MTF STU 2017 . - 1 CD-ROM
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 3. Sustainable strategic management vs. sustainable corporate social responsibility vs. integrated management system of strategic business units / Gabriela Hrdinová
  Hrdinová Gabriela 
  Konzeptuelle grundsätze des wirtschaftswachstums bei der globalisierung /
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)" : elektronický zdroj Monitorovacia správa, 8.6.2013 - 31.12.2014 /
  Hrdinová Gabriela  Sakál Peter ; 064000 (škol.)
  1. vyd.
  Trnava MTF STU 2016 . - 1 CD-ROM
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 5. Transformation of HCS model 3E in IMS in context of sustainable CSR / aut. Peter Sakál, Gabriela Hrdinová, Helena Fidlerová, Monika Šujaková
  Sakál Peter ; M4000  Hrdinová Gabriela Fidlerová Helena ; M4000 Šujaková Monika ; M4000
  Production Management and Engineering Sciences : / . S. 259-263
  http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/b19259-48
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The proposal concept of development and implementation in strategy of sustainable corporate social responsibility in the context of the HCS model 3E / aut. Peter Sakál, Gabriela Hrdinová
  Sakál Peter ; 064000  Hrdinová Gabriela
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 37 (2016), s. 51-62
  sustainable strategic management HCS model 3E
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/37/6_Sakal__Hrdinova_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Transformation ergonomics program (HCS model 3E) into structure management company (IMS) integration and interfacing QMS, EMS, HSMS in the context of strategy sustainable development and sustainable corporate social responsibility / aut. Peter Sakál, Gabriela Hrdinová
  Sakál Peter ; 064000  Hrdinová Gabriela
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii: materialy 15 Meždunarodnoj naučnoj konferencii, 22 - 24. 10.2015, Ufa, Krasnousoľsk. Tom 2. . S. 46-50
  sustainable strategic management corporate social responsibility HCS model 3E
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Udržateľný strategický manažment vs. udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie vs. integrovaný manažérsky systém strategických podnikateľských jednotiek / aut. Peter Sakál, Gabriela Hrdinová, Helena Fidlerová
  Sakál Peter ; 064000  Hrdinová Gabriela ; 064000 Fidlerová Helena ; 064000
  ESPM 2015. Technické vedy a výrobný manažment 2015. . S. 177
  udržateľný strategický manažment
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Transformácia ergonomického programu (HCS modelu 3E) do štruktúry manažérstva podniku (IMS) integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS v kontexte so stratégiou UR a USZP / aut. Peter Sakál, Gabriela Hrdinová
  Sakál Peter ; 064000  Hrdinová Gabriela
  Výkonnosť podniku . Roč. 5, č. 1 (2015), s. 22-48
  HCS model 3E
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 10. Využitie stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania - objektívnej stratégie udržateľného rozvoja - v slovenskom priemyselnom podniku
  Babišová Monika  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Šmida Ľubomír ; M4000
  Transfer inovácií . Č. 29 (2014), online, s.[99-107]
  sustainable development corporate social responsibility industrial companies
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/29-2014/pdf/099-107.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok