Výsledky vyhľadávania

 1. Calorific value and fire risk of selected fast-growing wood species / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Lenka Blinová, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Rantuch Peter ; 065000 Hrušovský Ivan Blinová Lenka ; 065100 Balog Karol ; 065000
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 131, iss. 2 (2018), s. 899-906
  caloric value cone calorimeter
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D5cwC8HPpmHSbFZuRo1&page=1&doc=1
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-017-6660-2
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov : prihláška úžitkového vzoru č. 247-2017, dátum podania prihlášky: 10.11. 2017, dátum zverejnenia prihlášky: 2.5.2018, Vestník ÚPV SR č. 05/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8227, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.10.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 114-2017, dátum podania prihlášky: 10.11.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Roman Čička, Ivan Hrušovský, Marián Drienovský
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Čička Roman ; 061000 Hrušovský Ivan Drienovský Marián ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/247-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/114-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Vplyv kvapalných akcelerantov na zápalnosť dosiek na báze dreva / aut. Peter Rantuch, Jozef Harangozó, Karol Balog, Ivan Hrušovský
  Rantuch Peter ; 065000  Harangozó Jozef Balog Karol ; 065000 Hrušovský Ivan ; 065300
  ExFoS 2017. Expert Forensic Science 2017 . CD-ROM, s. 469-481
  OSB dosky požiar
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Calculation of critical heat flux for ignition of oriented strand boards / aut. Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Jozef Martinka, Karol Balog
  Rantuch Peter ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065000
  Fire protection, safety and security 2017 . online, s. 207-215
  critical heat flux ignition
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F2utpDnw2bchpWXaHYa&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Prediction of wood and wood products behaviour under real fire conditions / aut. Jozef Martinka, Ivan Hrušovský, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Hrušovský Ivan ; 065300 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Fire protection, safety and security 2017 . online, s. 94-98
  cone calorimeter fire risk
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F2utpDnw2bchpWXaHYa&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza rizík a návrh kontrolných zoznamov pre prevádzkovanie divadla
  Čuláková Adriana ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119167
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov pomocou košíkového testu
  Štefánik Filip ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121520
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Sledovanie samozahrievania tuhých materiálov pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX
  Čajka Gustáv ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126345
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Identifikácia stôp horľavých kvapalín pri procese vyšetrovania príčin vzniku požiaru
  Podlužanská Lucia ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126289
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. DTA evaluation of spruce wood degradation process / aut. Ivan Hrušovský, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Simona Dzíbelová
  Hrušovský Ivan  Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Dzíbelová Simona
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 41-48
  spruce wood DTA Activation energy
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/5_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok