Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of the stiffness and bonding of the "foundation–subsoil" interaction system on contact stresses distribution and deformations of the shallow square foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 601-612
  foundation – subsoil interaction settlement contact stresses shallow square foundation stiffness of foundation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Influence of the stiffness and bonding of the "foundation–subsoil" interaction system on contact stresses distribution and deformations of the spread strip foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 613-623
  foundation – subsoil interaction stiffness of foundation shallow strip foundation contact stresses settlement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerická analýza vplyvu spôsobu razenia železničného tunela na vnútorné sily a deformácie v sekundárnom ostení tunela
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef (rec.) Slávik Ivan ; 010150 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2020 . - 213 s.
  interakcie konštrukcie tunela s horninovým prostredím napätia a deformácie numerická analýza metóda konečných prvkov
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
  Danihel Filip ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146273
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
  Szabó Alexander ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Chrobák Daniel ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136706
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Diagnostika a návrh sanácie Ožďanského tunela
  Havlíček Peter ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Hruštinec Ľuboš ; 010150 Gašpárek Jakub ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 49-54
  tunel rekonštrukcia diagnostika tunel reconstruction diagnostics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The use of the finite element method in the optimization of the foundation of a bridge structure over the Danube river
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Kuzma Jozef Sumec Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 557-564
  foundation design bridge soil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza zvislých deformácií podzemnej konštrukcie zohľadňujúca jej funkčnú zmenu
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 179-186
  prívodný kanál priepust kvartérne podložie deformačná analýza zaťažovací stav
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The Use of Finite Element Method in Design of the Rockfill Dam Body of the Pump-Station Hydropower Plant
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 549-556
  rockfill dam pump-station hydropower plant subsoil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok