Výsledky vyhľadávania

 1. Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel / aut. Mourad Keddam, Mária Hudáková, Jana Ptačinová, Roman Moravčík, Peter Gogola, Zuzana Gabalcová
  Keddam Mourad  Hudáková Mária ; 061000 Ptačinová Jana ; 061000 Moravčík Roman ; 061000 Gogola Peter ; 061000 Gabalcová Zuzana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Surface Engineering . Vol. 37, iss. 4 (2021), s. 445-454
  boronizing borides microstructure microhardness
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02670844.2020.1781377
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. The influence of laser processing on microstructure and selected properties of the diffusion boronized layers produced on tool steel for metal / aut. A Bartkowska, Peter Jurči, Mária Hudáková, D Bartkowski, D Przestacki, Martin Kusý, M Kurík
  Bartkowska A.  Jurči Peter ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Bartkowski D. Przestacki D. Kusý Martin ; 061000 Kurík M.
  METAL 2020 : . S. 295-301
  boronized layer laser remelting microhardness microstructure wear resistance
  https://www.confer.cz/metal/2020/3481-the-influence-of-laser-processing-on-microstructure-and-selected-properties-of-the-diffusion-boronized-layers-produced-on-tool-steel-for-metal-forming
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Characterization of Microstructure and Fracture Performance of Boronized H11 Grade Hot-Work Tool Steel / aut. Peter Jurči, Mária Hudáková
  Jurči Peter ; 061000  Hudáková Mária ; 061000
  Materials Performance and Characterization . Vol. 9, iss. 3 (2020), s.339-357
  hardness microstructure powder boronizing toughness
  https://www.researchgate.net/publication/341315601_Characterization_of_Microstructure_and_Fracture_Performance_of_Boronized_H11_Grade_Hot-Work_Tool_Steel
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele
  Jurina Filip ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151373
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
  Ondrejička Adam ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153172
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok / aut. Jozef Bílik, Mária Hudáková
  Bílik Jozef ; 063400  Hudáková Mária ; 061000
  Kovárenství . č. 68 (2019), s. 101-104
  mechanické spevňovanie boridovanie povrchová vrstva
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 7. The effect of conventional heat treatment and sub-zero treatment in liquid nitrogen on corrosion resistance of Vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, A Bartkowska, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Bartkowska A. Jurči Peter ; 061000
  METAL 2019 : . S. 867-873
  Corrosion resistance liquid nitrogen Sub-zero treatment vanadis 6 ledeburitic steel
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079417939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60c60860e670e306da80468369d79c4d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602987461%29&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Microstructure and microhardness of powder boronized vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . S. 73-84
  powder boronizing vanadis 6 ledeburitic steel microstructure microhardness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných spekaných karbidov
  Slnek Dávid ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132422
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Kvantifikácia karbidických fáz v kryogénne spracovanej Cr - V ledeburitickej oceli
  Hliva Rastislav ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha