Výsledky vyhľadávania

 1. Aspekty nesymetrie parametrov a veličín v elektrizačnej sústave : dát. obhaj. 21.8.2017, č. ved. odb. 5-2-30
  Ivanič Marián ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 21.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-ENE . - 135 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130761
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. The impact of power line parameters asymmetry on short-circuit currents in the comparison with the standard IED 60909 / aut. Marián Ivanič, Žaneta Eleschová, Jozef Bendík, Matej Cenký
  Ivanič Marián ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000
  Elektroenergetika 2017 : . CD-ROM, S. 656-659
  transmision lines short-circuit currents standard error analysis
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029707291&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Elektroenergetika+2017&nlo=&nlr=&nls=&sid=e79e2c91110dd3f513d2b46b0ad403d7&sot=b&sdt=b&sl=32&s=SRCTITLE%28Elektroenergetika+2017%29&relpos=123&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Measurement of transformer harmonic no-load currents spectrum using magnetic field spectral analysis / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Peter Janiga, Marián Ivanič, Žaneta Eleschová
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Janiga Peter ; 032000 Ivanič Marián ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  Elektroenergetika 2017 : . CD-ROM, S. 660-663
  magnetic flux density power system security power measurement
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029685443&origin=resultslist&sort=lfp-t&src=s&st1=Elektroenergetika+2017&nlo=&nlr=&nls=&sid=e79e2c91110dd3f513d2b46b0ad403d7&sot=b&sdt=b&sl=32&s=SRCTITLE%28Elektroenergetika+2017%29&relpos=8&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Electrical characteristics of incompletely unrolled three-phase power cable on wooden drum / aut. Matej Cenký, Jozef Bendík, Marián Ivanič, Žaneta Eleschová
  Cenký Matej ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Ivanič Marián ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  Elektroenergetika 2017 : . CD-ROM, S. 675-680
  power cables electrical parameters wooden drum simulation
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029718830&origin=resultslist&sort=lfp-t&src=s&st1=Elektroenergetika+2017&nlo=&nlr=&nls=&sid=e79e2c91110dd3f513d2b46b0ad403d7&sot=b&sdt=b&sl=32&s=SRCTITLE%28Elektroenergetika+2017%29&relpos=20&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Simulátor pre testovanie systémov v domácnostiach / aut. Peter Janiga, Marián Ivanič
  Janiga Peter ; 032000  Ivanič Marián ; 032000
  Energie 21 . Roč. 10, č. 1 (2017), s. 40-41
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. The differences of fault currents on untransposed and transposed power lines / aut. Marián Ivanič, Žaneta Eleschová, Jozef Bendík, Matej Cenký
  Ivanič Marián ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cenký Matej ; 032000
  ELITECH´17 : . CD-ROM, [4] p.
  power lines parameter asymmetry IEC 60909 short-circuits relative deviations
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Numerical calculation and its experimental verification of intensity of electric field under overhead power transmission line using catenary shape of conductors and flat surface / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Marián Ivanič, Žaneta Eleschová
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Ivanič Marián ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000
  ELITECH´17 : . CD-ROM, [7] p.
  electric field FEM overhead power transmission line charge experimental measurements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Positive sequence electrical characteristics of incompletely developed three-phase power cable / aut. Matej Cenký, Jozef Bendík, Žaneta Eleschová, Marián Ivanič
  Cenký Matej ; 032000  Bendík Jozef ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Ivanič Marián ; 032000
  ELITECH´17 : . CD-ROM, [6] p.
  power cables electrical parameters wooden drum simulation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Technicko-ekonomické úlohy v elektroenergetike
  Šeliga Matej ; 032000  Ivanič Marián ; 032000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 05.09.2016 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 73 s., doplnok 41 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131122
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Design methodology of verification the optimum volume of distributed generation / aut. Michal Koníček, Anton Beláň, Marián Ivanič
  Koníček Michal ; 032000  Beláň Anton ; 032000 Ivanič Marián ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 83-89
  distributed sources design methodology transit export safety criteria n-1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok