Výsledky vyhľadávania

 1. The position of IoT devices in Industry 4.0 concept and their data work / aut. Tibor Horák, Ján Jánošík, Ladislav Huraj
  Horák Tibor ; 066000  Jánošík Ján ; 066000 Huraj Ladislav
  Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019 : . S. 93
  IoT devices Industry 4.0 data
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Employment of industrial IoT devices with data in Industry 4.0 / aut. Tibor Horák, Ján Jánošík, Ladislav Huraj
  Horák Tibor ; 066000  Jánošík Ján ; 066000 Huraj Ladislav
  Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019 : . S. 76-81
  IoT devices Industry 4.0 Management databazový
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh databázovej aplikácie na účely evidencie výrobných odchýliek
  Ardan Patrik ; 066000  Jánošík Ján ; 066000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129241
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Proposal of effective preprocessing techniques of financial data / aut. Jela Abasová, Ján Jánošík, Veronika Šimončičová, Pavol Tanuška
  Abasová Jela ; 066000  Jánošík Ján ; 066000 Šimončičová Veronika ; 066000 Tanuška Pavol ; 066000
  INES 2018 : . DVD-ROM, s. 000293-000298
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Návrh databázovej aplikácie v prostredí e-shop
  Lušťoň Peter ; 066000  Jánošík Ján ; 066000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115130
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Data storing proposal from heterogeneous systems into a specialized repository / aut. Andrea Václavová, Pavol Tanuška, Ján Jánošík
  Václavová Andrea ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Jánošík Ján ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 123-128
  data warehouse hadoop
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/17_Vaclavova_Tanuska_Janosik_VP_2016_UIAM_o_p_r_a_v_e_n__PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Improving logistics processes in industry using web technologies / aut. Ján Jánošík, Pavol Tanuška, Andrea Václavová
  Jánošík Ján ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Václavová Andrea ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 129-136
  web technologies automotive logistics processes
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/18_Janosik_Tanuska_Vaclavova_VP_2016_UIAM_o_p_r_a_v_e_n__PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Návrh informačného systému pre logistické oddelenie
  Jánošík Ján ; 066000  Kebísek Michal (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112732
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy
  Jánošík Ján ; M  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development global crisis globalization spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj globálna kríza globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87382
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Výroba presných plôch jemným frézovaním v podmienkach TRENS a.s. Trenčín : Diplomová práca
  Jánošík Ján  Janáč Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 79 s príl
  technológie strojárskej výroby frézovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha