Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv teploty prostredia na fotometrické parametre LED svetelných zdrojov / aut. Marek Mokráň, František Janíček
  Mokráň Marek ; 032000  Janíček František ; 032000
  ATP Journal . Roč. 29, č. 2 (2022), s. 50-52
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/vplyv-teploty-prostredia-na-fotometricke-parametre-led-svetelnych-zdrojov.html?page_id=34191
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov - 2. časť / aut. Ján Poničan, János Kurcz, Milan Perný, Jakub Slávik, František Janíček, Matej Sadloň, František Simančík, Marek Gebura, Milan Jarás, Attila Kment, Marek Pípa
  Poničan Ján ; 032000  Kurcz János ; 032000 Perný Milan ; 032000 Slávik Jakub ; 032000 Janíček František ; 032000 Sadloň Matej Simančík František Gebura Marek Jarás Milan Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  ATP Journal . Roč. 29, č. 5 (2022), s. 41-43
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Zatienenie fotovoltických modulov / aut. Vladimír Šály, Juraj Packa, Milan Perný, Lukáš Valášek, František Janíček
  Šály Vladimír ; 032000  Packa Juraj ; 032000 Perný Milan ; 032000 Valášek Lukáš Janíček František ; 032000
  Energetika : . Roč. 72, č. 1 (2022), s. 43-47
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Dynamický priebeh dodávky elektrickej energie z fotovoltických elektrární / aut. János Kurcz, Ján Poničan, Milan Perný, František Janíček, František Simančík, Marek Gebura, Milan Jarás
  Kurcz János ; 032000  Poničan Ján ; 032000 Perný Milan ; 032000 Janíček František ; 032000 Simančík František Gebura Marek Jarás Milan
  Energetika : . Roč. 72, č. 2 (2022), s. 123-128
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov - 1. časť / aut. Ján Poničan, János Kurcz, Milan Perný, Jakub Slávik, František Janíček, Matej Sadloň, František Simančík, Marek Gebura, Milan Jarás, Attila Kment, Marek Pípa
  Poničan Ján ; 032000  Kurcz János ; 032000 Perný Milan ; 032000 Slávik Jakub ; 032000 Janíček František ; 032000 Sadloň Matej Simančík František Gebura Marek Jarás Milan Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  ATP Journal . Roč. 29, č. 4 (2022), s. 62-64
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Návrh a vývoj aplikácie pre zber a spracovanie údajov z autonómnych systémov na výrobu energie
  Roháček Michal ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  2022
  FEI ; Dátum obhajoby : 06.06.2022 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158748
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh a analýza jednopólového prístrojového transformátora napätia : dátum obhajoby 19.8.2021
  Český Lukáš ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 19.08.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : D-ENE . - 104 s., AUTOREF. 2021, 32 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138089
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. On single pole instrument voltage transformer overheating / aut. František Janíček, Lukáš Český, Filip Skudřík
  Janíček František ; 032000  Český Lukáš ; 032000 Skudřík Filip
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 72, No. 1 (2021), s. 29-34
  https://search.proquest.com/docview/2502397004?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja : Úžitkový vzor č. 9118, Dátum o zápise ÚV : 14.04.2021, Vestník ÚPV SR č. 7/2021 / aut. František Janíček, Milan Perný, Juraj Tomlain, Stanislav Ravas, Ondrej Tereň, Ján Tomlain
  Janíček František ; 032000  Perný Milan ; 032000 Tomlain Juraj Ravas Stanislav Tereň Ondrej Tomlain Ján
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 17 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50090-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 10. Impact of the fixed and variable component of electricity price on the economic viability of a small-scale photovoltaic power plant / aut. František Janíček, Ján Poničan, Matej Sadloň
  Janíček František ; 032000  Poničan Ján ; 032000 Sadloň Matej ; 032000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 72, No. 2 (2021), s. 140-147
  electricity price mixed and variable components prosumer profitability optimization consumption diagram
  https://sciendo.com/de/article/10.2478/jee-2021-0020
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok