Výsledky vyhľadávania

 1. Hierarchical structured materials: characterization and application / aut. Michal Horňáček, Kristína Kupcová, Vladimír Jorík, Pavol Hudec
  Horňáček Michal ; 048130  Kupcová Kristína Jorík Vladimír ; 042190 Hudec Pavol ; 048130
  8th FEZA Virtual Conference . S. 124-124
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Catalytic decomposition of lignin over zeolite catalyst / aut. Pavol Hudec, Michal Horňáček, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík
  Hudec Pavol ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190
  8th FEZA Virtual Conference . S. 129-129
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Pokročilá identifikácia a kontrola čistoty komplexov so známou kryštálovou štruktúrou práškovou difrakčnou analýzou
  Zábojníková Nina ; 042190  Jorík Vladimír ; 042190 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141957
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryštálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy
  Sádecká Monika ; 042190  Jorík Vladimír ; 042190 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141942
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Formulations of Staphylococcus aureus bacteriophage in biodegradable beta-glucan and arabinogalactan-based matrices / aut. Miroslav Veverka, Tibor Dubaj, Ján Gallovič, Eva Veverková, Peter Šimon, Ján Lokaj, Vladimír Jorík
  Veverka Miroslav  Dubaj Tibor ; 045210 Gallovič Ján Veverková Eva Šimon Peter ; 045210 Lokaj Ján ; 042110 Jorík Vladimír ; 042190
  Journal of Drug Delivery Science and Technology . Vol. 59, (2020), s. [1-9], art. no. 101909
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Dehydroaromatization of methane over Mo/ZSM-5 zeolites: influence of aluminum distribution in the crystals aut. Michal Horňáček, Pavol Hudec, Vladimír Jorík, Mária Čaplovičová, Ľubomír Čaplovič, Michal Kaliňák, Agáta Smiešková
  Horňáček Michal ; 048130  Hudec Pavol ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Čaplovičová Mária ; 902640 Čaplovič Ľubomír ; 061000 Kaliňák Michal ; 040630 Smiešková Agáta
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis . Vol. 131, iss. 2 (2020), s. 889-904
  aromatization methane
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11144-020-01887-5
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Nickel-based nanocoatings on 3D Ni foam for zero-gap alkaline water electrolysis / aut. Jana Záchenská, Maroš Ábel, Matej Mičušík, Vladimír Jorík, Matilda Zemanová
  Záchenská Jana ; 042120  Ábel Maroš Mičušík Matej Jorík Vladimír ; 042190 Zemanová Matilda ; 042120
  Journal of Applied Electrochemistry . Vol. 50, iss. 9 (2020), s. 959-971
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Transesterification of Camelina sativa Oil Catalyzed by Mg/Al Mixed Oxides with Added Divalent Metals / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Jozef Mikulec, Pavol Hudec, Martin Hájek, András Peller, Vladimír Jorík, Karel Frolich, Marcela Hadvinová, Elena Hájeková
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Mikulec Jozef Hudec Pavol ; 048130 Hájek Martin Peller András ; 048130 Jorík Vladimír ; 042190 Frolich Karel Hadvinová Marcela ; 048130 Hájeková Elena ; 048130
  ACS Omega . Vol. 5, iss. 49 (2020), s. 32040-32050
  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04976
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Transesterification of Camelina sativa oil on heterogeneous catalyst hydrotalcite to prepare biodiesel / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, Pavol Hudec, Jozef Mikulec, Vladimír Jorík, Elena Hájeková, Martina Slezáčková
  Mališová Miroslava ; 048130  Horňáček Michal ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Mikulec Jozef Jorík Vladimír ; 042190 Hájeková Elena ; 048130 Slezáčková Martina
  51. Symposium on Catalysis : . S. Op03-Op03
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Anorganická chémia : Základy anorganickej chémie / aut. Peter Segľa, Ivan Potočňák, Vladimír Jorík, Ján Pavlik, Jozef Švorec, Miroslav Tatarko
  Segľa Peter ; 042190  Potočňák Ivan Jorík Vladimír ; 042190 Pavlik Ján ; 042190 Švorec Jozef ; 042190 Tatarko Miroslav ; 042190
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2019, . - 625 s.
  ISBN 978-80-8208-029-5
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha