Výsledky vyhľadávania

 1. Simulation of boronizing kinetics of ASTM A36 steel with the alternative kinetic model and the integral method / aut. Z.N Abdellah, Mourad Keddam, Peter Jurči
  Abdellah Z.N.  Keddam Mourad Jurči Peter ; 061000
  Koroze a ochrana materiálu [elektronický zdroj] . Vol. 65, iss. 1 (2021), s. 33-39
  https://sciendo.com/article/10.2478/kom-2021-0004
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností boridovanej ledeburitickej nástrojovej ocele Sverker 3
  Ondrejička Adam ; 061000  Jurči Peter ; 061000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157970
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel / aut. Mourad Keddam, Mária Hudáková, Jana Ptačinová, Roman Moravčík, Peter Gogola, Zuzana Gabalcová
  Keddam Mourad  Hudáková Mária ; 061000 Ptačinová Jana ; 061000 Moravčík Roman ; 061000 Gogola Peter ; 061000 Gabalcová Zuzana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Surface Engineering . Vol. 37, iss. 4 (2021), s. 445-454
  boronizing borides microstructure microhardness
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02670844.2020.1781377
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Simulating the Growth of Dual-Phase Boride Layer on AISI M2 Steel by Two Kinetic Approaches / aut. Mourad Keddam, Peter Jurči
  Keddam Mourad  Jurči Peter ; 061000
  Coatings . Vol. 11, iss. 4 (2021), s. 1-14
  boriding treatment iron borides kinetics approaches diffusion activation energy
  https://www.mdpi.com/2079-6412/11/4/433
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Effect of sub-zero treatments and tempering on corrosion behaviour of Vanadis 6 tool steel / aut. Peter Jurči, Aneta Bartkowska, Mária Hudáková, Mária Dománková, Mária Čaplovičová, Dariusz Bartkowski
  Jurči Peter ; 061000  Bartkowska Aneta Hudáková Mária ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Čaplovičová Mária ; 902640 Bartkowski Dariusz
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 13 (2021), s.1-24
  vanadis 6 ledeburitic steel sub-zero treatment microstructure Corrosion resistance potentiodynamic polarisation
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3759/htm
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Integral diffusion model of the kinetics of growth of nitrided layer in gas nitriding of Armco iron / aut. Mourad Keddam, Peter Jurči
  Keddam Mourad  Jurči Peter ; 061000
  Metal Science and Heat Treatment . Vol. 63, iss. 3-4 (2021), s. 148-155
  gas nitriding iron nitride kinetics nitrogen potential integral diffusion model
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11041-021-00662-0.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Laser cladding process of Fe/WC metal matrix composite coatings on low carbon steel using Yb:YAG disk laser / aut. D Bartkowski, A Bartkowska, Peter Jurči
  Bartkowski D.  Bartkowska A. Jurči Peter ; 061000
  Optics and Laser Technology . Vol. 136, (2021), s. 1-13
  laser cladding microstructure tungsten carbide
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399220314171
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Influence of laser processing on the microstructure, microhardness and corrosion resistance of diffusion boronized layer produced on 145Cr6 tool steel / aut. A Bartkowska, D Bartkowski, Peter Jurči, D Przestacki
  Bartkowska A.  Bartkowski D. Jurči Peter ; 061000 Przestacki D.
  METAL 2020 : . S. 834-840
  boronized layer Corrosion resistance laser processing microhardness microstructure
  https://www.confer.cz/metal/2020/3561-influence-of-laser-processing-on-the-microstructure-microhardness-and-corrosion-resistance-of-diffusion-boronized-layer-produced-on-145cr6-tool-steel
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The influence of laser processing on microstructure and selected properties of the diffusion boronized layers produced on tool steel for metal / aut. A Bartkowska, Peter Jurči, Mária Hudáková, D Bartkowski, D Przestacki, Martin Kusý, M Kurík
  Bartkowska A.  Jurči Peter ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Bartkowski D. Przestacki D. Kusý Martin ; 061000 Kurík M.
  METAL 2020 : . S. 295-301
  boronized layer laser remelting microhardness microstructure wear resistance
  https://www.confer.cz/metal/2020/3481-the-influence-of-laser-processing-on-microstructure-and-selected-properties-of-the-diffusion-boronized-layers-produced-on-tool-steel-for-metal-forming
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Microstructural characterization of ledeburitic tool steel after sub-zero treatment and tempering / aut. Jana Ptačinová, Juraj Ďurica, Matej Pašák, Martin Kusý, Peter Jurči
  Ptačinová Jana ; 061000  Ďurica Juraj ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Defect and Diffusion Forum . Vol. 403, National Conference on Heat Treatment 2019 (2020), s. 103-109
  carbides ledeburitic tool steel martensite sub-zero treatments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok