Výsledky vyhľadávania

 1. Navrhovanie oceľových mostov podľa eurokódu STN EN 1993-2 a eurokódov : STN EN 1990, STN EN 1990 Zmena A1, STN EN 1991-1-4, STN EN 1991-2, STN EN 1993-1-5, STN EN 1993-1-9, STN EN 1993-1-10 vrátane ich národných príloh, s prihliadnutím na STN EN 1993-1-1
  Chladný Eugen  Baláž Ivan ; V190 Bujňák Ján Kálna Karol Lapos Jozef ; V190 Kvočák Vincent Vičan Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 312 s.
  ISBN 978-80-89113-77-4
  eurokódy Mosty ocelové bridges eurocodes
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Mechanické spracovanie zvarových spojov konštrukcií - význam normy STN 05 0211
  Kálna Karol 
  Zváranie - Svařování . Roč. 54, č. 2 (2005), s.39-45
  článok z periodika
  (1) - výskumná správa
  článok

  článok

 3. Navrhovanie zváraných konštrukcií : 3. kniha učebných textov pre kurzy zváračských inžinierov
  Agócs Zoltán ; V190  Ároch Rudolf ; V190 Juhás Pavel Kálna Karol
  Bratislava : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2005 . - 336 s
  ISBN 80-88734-11-8
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 4. Podmienky zvárania a tepelného spracovania na overenie zvariteľnosti jemnozrnných ocelí : Diplomová práca
  Kronková Jana  Kálna Karol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2001
  MTF ; . - 77 s príl
  technológie strojárskej výroby zváranie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukcia a navrhovanie : Učebné texty pre kurzy zváračských technológov
  Kálna K.  Ulrich Koloman ; M3000 a kol.
  Bratislava : VÚZ, 2001
  kniha

  kniha

 6. Úvod do lomovej mechaniky
  Kálna Karol 
  2. dopl. vyd.
  Bratislava : Weldtech, 1999
  ISBN 80-88734-23-1
  Mechanika lomová
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Zvarové napätia a deformácie
  Kálna Karol 
  1. vyd.
  Bratislava : Weldtech, 1998 . - 50 s
  ISBN 80-88734-25-8
  Deformácie zvarové napätia zvarové
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Úvod do lomovej mechaniky / [aut.]Karol Kálna
  Kálna Karol 
  1.vyd.
  Bratislava : Weldtech, 1996 . - 54 s
  ISBN 80-88734-23-1
  Mechanika lomová
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 9. Krehké porušenie hrubostenných zváraných konštrukcií : Habilitačná práca / [aut.]Ing.DrSc.Karol Kálna
  Kálna Karol 
  Bratislava : Výskumný ústav zváračský, 1991 . - 116 s
  Konštrukcie zvárané hrubostenné porušenie práce habilitačné
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha