Výsledky vyhľadávania

 1. Flexible system of remote applications and teaching with sensors / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Mikuláš Bittera, Jozefa Červeňová, Karol Kováč
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Bittera Mikuláš ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000 Kováč Karol ; 034000
  Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : . S. 268–278
  LabVIEW DataSocket remote experiments measurement web services
  http://studio-noa.pl/doi/e-learning/12/el-2020-12-23.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modular education system of remote access applications employed for filter response measurement / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová, Martin Mierka
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000 Mierka Martin ; 034000
  Measurement 2019 : . S. 258-261
  LabVIEW remote access measurement web service
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8779972
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prenos nameraných údajov cez bluetooth rozhranie
  Chovanec Viktor ; 034000  Kamenský Miroslav ; 034000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 60 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123697
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Systém zberu dát s CAN rozhraním
  Bohuš Ivan ; 034000  Kamenský Miroslav ; 034000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 04.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 36 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116711
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Evaluation of ADC error corrected by additive iterative method over RMSE / aut. Miroslav Kamenský, Karol Kováč, Ján Halgoš
  Kamenský Miroslav ; 034000  Kováč Karol ; 034000 Halgoš Ján ; 034000
  Electro-mechanical systems application in industry 2018 : . S. 45-52
  Iterative Error Correction Dithering ADC errors
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Employing remote access teaching system for diode measurement / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000
  E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists : . S. 465-476
  LabVIEW Data Socket remote experiments measurement IMAQ
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh meracieho modulu s bluetooth komunikáciou
  Španihel Juraj ; 034000  Kamenský Miroslav ; 034000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : I-TLK . - 73 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127508
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Interfacing of measuring devices in educational software system for remote access / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová, Karol Kováč
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000 Kováč Karol ; 034000
  Measurement 2017 : . S. 175-178
  measurement LabVIEW DataSocket remote experiments
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. System of remote applications used as laboratory for DC electrical exercises / aut. Miroslav Kamenský, Eva Králiková, Jozefa Červeňová
  Kamenský Miroslav ; 034000  Králiková Eva ; 034000 Červeňová Jozefa ; 034000
  Distance learning, simulation and communication 2017 : . S. 87-92
  LabVIEW Data Socket remote access remote experiments measurement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Statické chyby analógovo-číslicového prevodu a metódy ich korekcie
  Kamenský Miroslav ; 034000  (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.03.2016 ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=55539
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha