Výsledky vyhľadávania

 1. Community engagement as a sustainable tool in transforming mass housing urban structures. Case study of Petržalka estate, Bratislava, Slovakia / aut. Viktor Kasala, Katarína Smatanová
  Kasala Viktor ; 056160  Smatanová Katarína ; 056160
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032063
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. "Panel_Luck", complex alternative solutions for the renovation of the panel house ZTB-13B in Petržalka / aut. Viktor Kasala, Martin Dubiny, Ema Ruhigová, Roman Ruhig
  Kasala Viktor ; 056160  Dubiny Martin ; 054140 Ruhigová Ema ; 010310 Ruhig Roman ; 010310
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 229-233
  panel house renovation context energy efficiency revitalization of housing estate
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Tina Saaby - mesto pre ľudí : rozhovor / aut. interv. Viktor Kasala
  Kasala Viktor ; 056160 (aut. interv.) 
  Urbanita : . Roč. 30, (2018), s. 72-73
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Pochopenie obyvateľov je základnou požiadavkou pri vytváraní dobrého mesta : rozhovor / aut. interv. Viktor Kasala
  Kasala Viktor ; 056160 (aut. interv.) 
  Arch : . Roč. 23, č. 9 (2018), s. 22-25
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 5. Overenie rozvojového potenciálu obce Krivany
  Kasala Viktor ; 056160  Vitková Ľubica ; 056160 (škol.)
  2017
  FAR ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128273
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Apartmány Technik
  Kasala Viktor ; 054140  Alexy Andrej (škol.)
  2015
  FAR ; Dátum obhajoby : 11.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93902
  bakalárska práca
  kniha

  kniha