Výsledky vyhľadávania

 1. STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
  Katuščák Dušan (cre) 
  3. vyd.
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012 . - 52 str
  norma bibliografické odkazy citovanie
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  MTF0120
  kniha

  kniha

 2. STN ISO 690 / 01 0197 Informácie a dokumentácia. : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
  Katuščák Dušan (cre) 
  3.vyd.
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012 . - 49 s
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  SVF2010
  kniha

  kniha

 3. Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike : Záverečná správa - projekt 2003SP200280301, č.zmluvy 661/2003
  Katuščák Svetozár ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Bukovský Vladimír Katuščák Dušan Hanus Jozef ; C9380 Rýchly J. Reháková Milena ; C9160 Vizárová Katarína ; C9380 Fikar Miroslav ; C7220 Kačík František Lehotay Jozef ; C1180 Vodný Štefan Urlandová Andrea ; A3130 Šima Jozef ; C2190 Fellner Pavel ; C2120 Tiňo Radko ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Dugovič Jozef
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vzdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku
  Katuščák Svetozár ; C9380  Katuščák Dušan Bakoš Dušan ; C9370 Šima Jozef ; C2190 Urlandová Andrea ; A3130
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.4-9
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Rast kvalifikácie a potenciál rastu zamestnanosti v oblasti rozvoja konzeračnej vedy, vzdelávania, výskumu a priemyslu na Slovensku po roku 2003 podporovaný konzorciom KnihaSK
  Vizárová Katarína ; C9380  Katuščák Svetozár ; C9380 Reháková Milena ; C9160 Katuščák Dušan
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.9-13
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Potenciál globálneho otepľovania a udržateľnosti freónov , hydrofluóruhľovodíkov a hydrochlórofluórovaných uhľovodíkov ako technologickej bázy na deacidifikáciu kyslých kníh a archívnych dokumentov
  Ladomerský Juraj  Jablonský Michal ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Katuščák Dušan Katuščák Svetozár ; C9380
  Knižnica . Roč. 9, č. 6-7 (2008), s.51-54
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Koncepcia rozvoja konzervačnej vedy, vdelávania, technológie a priemyslu na Slovensku
  Katuščák Svetozár ; C9380  Katuščák Dušan Bakoš Dušan Šima Jozef Urlandová Andrea ; A3130
  Knižnica . č.6-7 (2008), s.4-9
  konzervačná veda konzervačné technológie conservation science conservation technologies
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  5.vyd.
  Nitra : Enigma, 2008 . - 162 s
  ISBN 978-80-89132-45-4
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  SVF7100
  kniha

  kniha

 9. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce
  Katuščák Dušan 
  4.vyd
  Nitra : Enigma, 2007 . - 162 s
  ISBN 978-80-89132-45-4
  záverečné práce
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0002
  kniha

  kniha

 10. Akademická príručka
  Meško Dušan  Katuščák Dušan Findra Ján
  2. doplnené vydanie
  Martin : Osveta, 2005 . - 496 s
  ISBN 80-8063-200-6
  príručka
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2101
  FEI42210
  FIIT0120
  SJF1200
  MTF1000
  SVF52315
  kniha

  kniha