Výsledky vyhľadávania

 1. 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.2: Management and Control of ICT Infrastructure
  Hrad Jaromír (ed.)  Kiczko Matúš (ed.) Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Trúchly Peter (ed.) ; E240
  Nitra : Agrogenofond, 2005 . - CD-ROM
  elektronický textový údaj
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 2. 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.3: Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services
  Dúha Ján (ed.)  Kiczko Matúš (ed.) Levický Dušan (ed.) Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Róka Rastislav (ed.) ; E070
  Nitra : Agrogenofond, 2005 . - CD-ROM
  elektronický textový údaj
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 3. 1st pilot course: ITC in company management and marketing : Module 1.2: E-Commerce
  Kiczko Matúš (ed.)  Lavrin Anton (ed.) Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Ševec Sergej (ed.) Trúchly Peter (ed.) ; E240
  Nitra : Agrogenofond, 2005 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2290-1
  elektronický textový údaj
  kniha

  kniha

 4. 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing processes based on application of ICT
  Kiczko Matúš (ed.)  Kováč Karol (ed.) ; E040 Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Šturcel Ján (ed.) ; E1110 Trúchly Peter (ed.) ; E240
  Nitra : Agrogenofond, 2005 . - CD-ROM
  elektronický textový údaj
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 5. 1st pilot course: ICT in company management and Marketing : Module 1.1: Application of ICT in the Manager´s and Marketing Staff Work
  Kiczko Matúš (ed.)  Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Trúchly Peter (ed.) ; E240 Zelenka Josef (ed.)
  Nitra : Agrogenofond, 2005 . - CD-ROM
  elektronický textový údaj
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 6. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services
  Dúha Ján (ed.)  Kiczko Matúš (ed.) Levický Dušan (ed.) Podhradský Pavol (ed.) ; E240 Róka Rastislav (ed.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 352 s
  ISBN 80-227-2310-X
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 7. Kvalita služby v sieťach MPLS
  Medvecký Martin ; E070  Kiczko Matúš
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 10, mimoriadne č (2004), s.s. 205-207
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok