Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of ignition parameters of oven-dried and non-dried OSB
  Rantuch Peter ; 065000  Hladová Martina ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Kobetičová Hana ; 065300
  Delta . Vol. 13, iss. 1 (2019), s. 63-79
  oriented strand boards time to ignition critical heat flux
  https://kpo.tuzvo.sk/sites/default/files/delta_131_19_59_1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Sorption of methylene blue by alternative adsorbents / aut. Maroš Soldán, Hana Kobetičová, Tomáš Štefko
  Soldán Maroš ; 065000  Kobetičová Hana ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 73-80
  red mud black nickel mud sorption efficiency
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_8_2019_Sold%C3%A1n.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Spôsob dodatočného stanovenia teploty termickej modifikácie dreva : prihláška úžitkového vzoru č. 169-2018, dátum podania prihlášky: 12.10.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.3.2019, Vestník ÚPV SR č. 03/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8526, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2019 / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Hana Kobetičová, Karol Balog, Denis Benko
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Balog Karol ; 065000 Benko Denis ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/169-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Porovnanie iniciačných parametrov smrekového a borovicového dreva / aut. Peter Rantuch, Jozef Martinka, Hana Kobetičová
  Rantuch Peter ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Kobetičová Hana ; 065300
  Požární ochrana 2019 : . S. 74-76
  tepelný tok teplota drevo
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Štúdium sorpčných vlastností materiálov používaných pri zachytávaní organických látok
  Godovčin Peter ; 065000  Kobetičová Hana ; 065300 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143527
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Aplikácia reakcie na oheň elektrických káblov v požiarnom inžinierstve / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Igor Wachter, Hana Kobetičová, Tomáš Štefko
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Wachter Igor ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Štefko Tomáš ; 065000
  Advances in Fire & Safety Engineering 2018 : . CD-ROM, s. 176-189
  electrical cables fire safety engineering fire risk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Parametre horenia vybraných alkoholov stanovené kónickým kalorimetrom / aut. Igor Wachter, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Hana Kobetičová
  Wachter Igor ; 065000  Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Kobetičová Hana ; 065300
  Advances in Fire & Safety Engineering 2018 : . CD-ROM, s. 400-409
  alkohol horenie kónický kalorimeter
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stanovenie parametrov vznietenia rozvíreného prachu vybraných druhov proteínov / aut. Hana Kobetičová, Igor Wachter, Peter Rantuch, Tomáš Štefko, Martin Ondrejkovič
  Kobetičová Hana ; 065300  Wachter Igor ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Ondrejkovič Martin
  Advances in Fire & Safety Engineering 2018 : . CD-ROM, s. 113-121
  ignition temperature dust cloud proteins
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Impact of isoperibol heating on fire resistance of electrical cables using safety calorimeter sedex / aut. Hana Kobetičová, Tomáš Štefko, Igor Wachter, Jozef Martinka, Peter Rantuch
  Kobetičová Hana ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Wachter Igor ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Rantuch Peter ; 065000
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 427-433
  electrical cables fire risk SEDEX
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. New trends in fire testing of electrical cables / aut. Jozef Martinka, Igor Wachter, Tomáš Štefko, Peter Rantuch, Hana Kobetičová
  Martinka Jozef ; 065300  Wachter Igor ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 479-486
  cone calorimeter electrical cables fire risk
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok