Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vzdelávania a hodnotenia pracovníkov v podniku Železo Hranice, s. r. o. , Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Kubaláková Barbora  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 45 s., CD-ROM
  education evaluation analysis podnik vzdelávanie hodnotenie analýza personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58028
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Rodina dnes a jej vývoj do budúcnosti : Diplomová práca
  Kováčiková Jana  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  spoločnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67644
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Bieniková Magdaléna  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67458
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Príčiny a riešenia problému záškoláctva na stredných odborných školách : Diplomová práca
  Szakál Peter  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  socializácia záškoláctvo učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68075
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku : Bakalárska práca
  Belaiová Miroslava  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  employees vzdelávanie rozvoj education personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68813
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Systém vzdelávania zamestnancov v podniku Sauer Danfoss, a. s. v Považskej Bystrici : Bakalárska práca
  Dúšalová Monika  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58016
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Negatívne tendencie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Jungová Renáta  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  rodinná výchova učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67379
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Negatívne tendecie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Szakálová Eva  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  rodičovstvo rodina výchova správanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68072
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Rodina ako primárny činiteľ vo výchove žiakov
  Gjablová Mária  Končal Viliam (škol.) ; M310
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  rodina výchova personality education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58700
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vzdelávanie zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce
  Dobrovický Peter  Končal Viliam (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47295
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha