Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie výkonu výmenníkov tepla na prípravu teplej vody
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 289-292
  riadenie vykurovanie teplá voda
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Riadiace systémy
  Petráš Dušan ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 Kurčová Mária ; 010290
  Eurostav : . Roč. 25, č. 3 (2019), s. 28-31
  technika prostredia riadenie riadiace systémy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Zdroj tepla na báze biomasy pre zdravotné stredisko
  Čerešňáková Katarína ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152027
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Realizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
  Kubík Jakub ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145363
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. CFD Simulations - Efficient Tool for Designers of Industrial HVAC Applications
  Straková Zuzana ; 010290  Vojtaššák Jozef Beňovský Peter Koudelková Daniela ; 010290
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 63, no. 3 (2019), s. 201-206
  CFD simulation aeration industrial ventilation adiabatic cooling thermovision
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 6. Technika prostredia pre inteligentné budovy. Časť: Energetické systémy
  Petráš Dušan ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 Kurčová Mária ; 010290
  Eurostav . Roč. 25, č. 1-2 (2019), s. 14-17
  inteligentné budovy progresívne systémy technika prostredia riadenie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Bezpečnostné obvody v plynových kotolniach
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 351-354
  plynová kotolňa havarijný obvod signalizačný obvod
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Bezpečnostné obvody ako súčasť riadiaceho systému v kotolniach s kotlami na plynné palivo
  Koudelková Daniela ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, 4 (2019), s. 52-55
  kotol riadenie snímač plyn
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Bezpečnosť plynových kotolní z hľadiska riadiaceho systému
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 113-116
  kotolňa riadenie detektory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh slnečného energetického systému pre ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
  Barborák Martin ; 010290  Koudelková Daniela ; 010290 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137724
  diplomová práca
  kniha

  kniha