Výsledky vyhľadávania

 1. Produkcia kyseliny listovej
  Kováčová Katarína ; 046230  Vaňková Katarína ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127229
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh optimalizácie riadenia skladového hospodárstva v podniku HB STEEL, s.r.o.
  Kováčová Katarína ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134497
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Detské centrum s pridruženou funkciou, Milano (Taliansko) - interiér
  Kováčová Katarína ; 055150  Hronský Michal ; 055150 (škol.)
  2017
  FAR ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128292
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bezpečnostné a environmentálne označovanie vybraných produktov
  Kováčová Katarína ; 065000  Rusko Miroslav (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 07.09.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110789
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Apartmány Technik
  Kováčová Katarína ; 054140  Bahna Vladimír (škol.)
  2015
  FAR ; Dátum obhajoby : 11.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93864
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Zhodnotenie účinnosti vybranej čistiarne odpadových vôd
  Kováčová Katarína  Michalíková Anna (XXX) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Application of Genetic Algorithm to Design of Molecules with Given Topological Indices. (Použitie genetického algoritmu na návrh zlúčeniny so zadanými hodnotami topologického indexu) + CD-ROM
  Kováčová Katarína 
  Obháj.: 8.6.2004
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2004 . - 47 s. Tab.,grafy,lit príloha
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 8. Pertrakcia kovov - prestup látky
  Kováčová Katarína 
  Obhaj.:6.6.2000
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2000 . - 58 s. Obr., tab., grafy, lit
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha

 9. Použitie katalyzátorov a stabilizátorov pri výrobe drevného uhlia : Obh. 3.6.1991 / [aut.]Kováčová,Katarína
  Kováčová Katarína 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 52 s : Obr.,tab.,lit
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha

 10. Eutektické kompozity a ich vlastnosti / [aut.]Katarína Kováčová
  Kováčová Katarína 
  1.vyd.
  Bratislava : Veda, 1986 . - 115 s
  Kompozity eutektické štúdie Materiály kompozitné eutektické vlastnosti
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha