Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv korózie ocele na súdržnosť výstuže s betónom
  Hollý Ivan ; 010110  Bajza Adolf (rec.) Koteš Peter (rec.) Križma Martin (rec.)
  1. vyd
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 169 s.
  ISBN 978-80-227-4554-3
  betón výstuž súdržnosť korózia concrete reinforcement bond corrosion
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 2. Mosty z predpätých tyčových prefabrikátov spriahnutých so železobetónovou doskou
  Borzovič Viktor ; V110  Vítek Jan (rec.) Moravčík Martin (rec.) Križma Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 108 s.
  ISBN 978-80-227-4313-6
  predpätý betón nosníky betónové mosty spriahnutý betón prestressed concrete girder concrete bridge composite concrete girders
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 3. Overall Reliability of the Concrete Columns in Case of Stability Loss
  Benko Vladimír ; V110  Kendický Peter ; V110 Križma Martin Kišac Marian Beleš Ivan
  Advanced Materials Research : . Vol. 1106, (2015), s. 229-232
  reliability buckling slender columns arc stability resistance loss of stability spoľahlivosť stabilita vzper štíhle stĺpy odolnosť strata stability
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Dlhodobé pretvorenia zosilnených železobetónových lineárnych prvkov členitého prierezu s vystuženým kontaktom
  Križma Martin  Bolha Ľubomír
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 99-104
  dlhodobé pretvorenia lineárny prvok pracovný diagram koeficient dotvarovania - funkcia zosilnený nosník long-term deformations linear member working diagram creep function strengthened beam
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zlyhanie betónových stĺpov na stratu stability
  Kišac Marian  Benko Vladimír ; V110 Križma Martin Kendický Peter ; V110
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014 : . S. 137-146
  stabilita štíhle stĺpy vystuženie zlyhanie stability slender columns reinforcing failure
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stabilitné zlyhanie a spoľahlivosť betónových stĺpov
  Benko Vladimír ; V110  Kendický Peter ; V110 Križma Martin Kišac Marian Beleš Ivan
  21. betonářské dny 2014 : . [6] s.
  stabilita vzper odolnosť slender concrete columns stability buckling resistance
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Zlyhanie betónových stĺpov stratou stability
  Benko Vladimír ; V110  Križma Martin Kišac Marian Kendický Peter ; V110
  Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib : . s. 291-298
  buckling odolnosť resistance slender concrete columns stabilita stability štíhle betónové stĺpy vzper
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Pôsobenie zosilnených betónových nosníkov spriahujúcou doskou - numericko-experimentálna štúdia
  Moravčík Martin  Križma Martin Petržala Jaromír Bahleda František
  Betonárske dni 2012 : . s.421-426
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 9. On relevant mechanical properties of cement composites with dispersed steel reinforcement
  Petržala Jaromír  Križma Martin Pišťanská Ľubica Kovačovic Marek
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2012 : . s.77-84
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 10. Dependence of efficiency of pressure compaction on the cement type used
  Živica Vladimír  Križma Martin
  Construction and Building Materials . Vol. 25, Issue 7 (2011), s.3073-3077
  článok z periodika
  (3) - článok
  článok

  článok