Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium vplyvu časového oneskorenia na výbuchové parametre rozvíreného prachu
  Foltín Adam ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141404
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdium vplyvu umiestnenia zapaľovača na výbuchové parametre rozvírených prachov
  Vajla Simon ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160315
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Modelové bezpečnostné rozbory prepravy rádioaktívneho odpadu v rámci Európskej únie
  Šebová Andrea ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144144
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Štúdium výbuchových charakteristík vybraných potravinárskych prachov
  Kohúcik Ľuboš ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151341
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Štúdium výbuchových charakteristík vybraného makromolekulového prachu
  Duchoň Dalibor ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151865
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 16-21
  fire safety fire characteristics beech wood particle size
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Výbuchové charakteristiky rozvírených prachov / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Marián Škvarka
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Škvarka Marián ; 065000
  Advances in Fire and Safety Engineering 2020 : . S. 126-134
  požiarna bezpečnosť výbuchová konštanta výbuchový parameter zvírený prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Posúdenie požiarneho nebezpečenstva usadeného a rozvíreného prachu pri výrobe nízkohustotného polyetylénu
  Škvarka Marián ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144146
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie rizík vybraného zariadenia
  Široký Radovan ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144145
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Meranie požiarno-technických charakteristík uhlia v závislosti na veľkosti častíc
  Fehér László ; 065000  Kuracina Richard ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143526
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha