Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum vplyvu parametrov zvárania laserovým lúčom na kvalitu spojov ocelí : Dizertačná práca
  Kvasna Ľuboš ; M140  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006 . - 101 s
  zváranie laserom kvalita zvarov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Mechanizmus pretavovania hliníka pri zváraní laserovým lúčom. Mechanism Aluminium Remelting by Laser Beam Welding
  Kvasnová Petra  Kvasna Ľuboš ; M140 Taraba Bohumil ; M2000 Turňa Milan ; M3000
  Technológia 2005. Technology 2005 : . s.503-507
  zváranie laserom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zváranie Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele 17 246 fázovým laserom. Welding of Cr-Ni stainless 17 246 by phase laser
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : . s.197-200
  zváranie ocelí laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zváranie ocelí a neželezných kovov fázovým a Nd:YAG laserom. Welding of steels and non-ferrous metals by phase and Nd:YAG-laser
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 8, č. 2-B (2004), s.261-266
  zváranie laserom neželezné kovy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Zváranie neželezných kovov fázovým laserom. Welding of non-ferrous metals by phase laser
  Remeňová Petra ; M140  Kvasna Ľuboš ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Nové smery vo výrobných technológiách 2004 = New Ways in Manufacturing Technologies 2004 : . s.209-212
  zváranie kovov laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Delenie ocelí modernými lasermi. Cutting of steels with modern lasers
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.20-23
  delenie ocelí laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Obrábanie neželezných kovov fázovým laserom. Processing of non-ferrous metals by a phase laser
  Remeňová Petra ; M140  Kvasna Ľuboš ; M140 Turňa Milan ; M3000
  Náradie 2004. Tools 2004 . s.89-91
  obrábanie kovov laser
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zváranie neželezných kovov laserovým lúčom. Non-ferrous metal welding by laser beam
  Remeňová Petra ; M140  Turňa Milan ; M3000 Kvasna Ľuboš ; M140
  METAL 2004 :
  zváranie laserové lúče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Vplyv fokusácie na geometriu zvaru Cr-Ni nehrdzavejúcich ocelí pri zváraní laserovým lúčom. The effect of focussing on weld geometry of Cr-Ni stainless steels in laser beam welding
  Kvasna Ľuboš ; M140  Kovačócy Pavel ; M3000 Turňa Milan ; M3000 Remeňová Petra ; M140
  METAL 2004 :
  geometria zvaru zváranie laserom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Angepasste Prozessgase für das Schweissen mit Hochleistungsdiodenlasern
  Kvasna Ľuboš ; M140  Remeňová Petra ; M140 Turňa Milan ; M3000 Härtl Johann Zäh Michael
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 1 [cit. 2004-08-09 (2004)
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok