Výsledky vyhľadávania

 1. Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení
  Ledényiová Tatiana ; V150 
  Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : . s.nestr.
  Bezvýkopové technológie damages of pipes pipelines with small diameter poškodenia potrubí rúrové vedenia s malým priemerom Trenchless Technology
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. Bezvýkopové metódy výstavby podzemných vedení, mikrotunelovanie
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Stavba . roč.13, č.4 (2010), s.64-68
  Bezvýkopové technológie microtunnelling mikrotunelovanie TBM Trenchless Technology tunelovací stroj
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Bratislavský električkový tunel
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Stavebnictví . Roč. 4, č. 5 (2010), s.45-49
  Bratislava Public Transport Company Dopravný podnik hl. mesta Bratislavy električkový tunel tram tunnel
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Požiarna bezpečnosť tunelov, legislatíva na Slovensku a v zahraničí
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Pozemné komunikácie a dráhy. Aplikácia nových legislatívnych predpisov a noriem v dopravnom staviteľstve : . s.51-56
  fire safety normy a predpisy požiarna bezpečnosť standard tunel tunnel
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Analýza geotechnických charakteristík a deformácií pri razení tunelov v urbanizovanom prostredí
  Chabroňová Jana ; V150  Ledényiová Tatiana ; V150
  Geotechnický monitoring : . s.274 - 279
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Razenie tunelov v mestách a ich vplyv na povrchovú výstavbu
  Chabroňová Jana ; V150  Ledényiová Tatiana ; V150
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Monitoring geotechnických konštrukcií pomocou optických senzorov
  Ledényiová Tatiana ; V150  Chabroňová Jana ; V150
  Polní geotechnické metody 2003 : . s.111-116
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimalizácia navrhovania geotechnických konštrukcií 2000-2002
  Turček Peter (ved. výsk. tímu) ; V150  Klepsatel František (člen výsk. tímu) ; V150 Bartók Július (člen výsk. tímu) Chabroňová Jana (člen výsk. tímu) ; V150 Ledényiová Tatiana (člen výsk. tímu) ; V150 Pišteková Viera (člen výsk. tímu) ; V330 Ravinger Roman (člen výsk. tímu) Šamová Mária (člen výsk. tímu)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  SVF ;
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Razenie dopravných tunelov plnoprofilovými raziacimi strojmi
  Ledényiová Tatiana ; V150 
  VII.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Zborník prednášok. : . s.87-90
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Poruchy základov ako dôsledok nesprávneho návrhu
  Turček Peter ; V150  Ledényiová Tatiana ; V150
  Poruchy stavebných konštrukcií. Použitie nevhodných materiálov : . s.26-29
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok