Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník z medziodborovej dvojkonferencie IDENTITA SK a INSK - INTERIÉR NA SLOVENSKU, Bratislava, 4.-5. 10. 2018 / ed. Veronika Kotradyová, Markéta Kučerová, Dušan Kočlík ; rec. Viera Lichardová, Zuzana Kierulfová
  Kotradyová, Veronika, ; 055150 (ed.) Kučerová, Markéta ; 055150 (ed.) Kočlík, Dušan, ; 055150 (ed.) Lichardová, Viera, (rec.) Kierulfová, Zuzana (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - 114 s. 80 ks
  ISBN 978-80-227-4893-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Rezidenčná vila
  Belláková Eva ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design rezidencia vila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47483
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Interiéry Centra voľného času - Rožňavská ul. BA
  Balážová Miriama ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  dizajn design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73640
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Interiéry hostela v rekonštrukcii objektu na Rožňavskej ul. v BA
  Cicák Michal ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  dizajn design reconstruction loft loft loft loft rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73642
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Interiéry Fitness a relax centra v objekte býv. mlyna- Pod. Biskupice
  Kosorinská Jana ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  architektúra architecture fitness interior interiér
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72653
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Interiéry Centra voľného času - Rožňavská ul. BA
  Tužinská Patrícia ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  dizajn design children knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73661
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Faktory ovpyvňujúce tvornu obytného prostredia
  Lichardová Viera ; A5150 
  Interdisciplinárny prístup ku dizajnérskej a architektonickej tvorbe : . s.34-39
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Revitalizácia skladu v Paríži - interiér
  Ondruš Lukáš ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture interiér hotel átrium interior
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62681
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Rekonštrukcia objektu STU - Radlinského ul. - interiér
  Hangácsiová Dominika ; A  Lichardová Viera (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  dizajn design creativity kreativita budúcnosť minimalizmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73538
  diplomová práca
  kniha

  kniha