Výsledky vyhľadávania

 1. K otázke vplyvu protestantizmu na kult svätcov sakrálnych stavieb na príklade dvoch susedných lokalít (v meste Krupina a obci Žibritov) On the influence of protestantism on the cult of saints in sacral buildings, using the example of two neighbouring cites (The town of Krupina and the village of Žibritov) Lukáč M. / Miroslav Lukáč
  Lukáč Miroslav ; 125499073 
  Kultúrne dejiny / . Vol. 11, Iss. Supplement (2020), s. 210-227
  ISSN 13382209

  16th – 18th century * Changes * Cult of saints * Hungary * Krupina * Patrociniums * Patrons * Protestant Reformation * Recatholisa-tion * Sacral buildings * Slovakia * Žibritov
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85097130160&origin=inward
  článok z periodika
  (1) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Elastodynamická analýza elektrických lán so spojkou
  Lukáč Miroslav ; 030400  Murín Justín (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-EE . - 77 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111710
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Elastostatic and modal analysis of AlFe power lines with coupler / aut. Justín Murín, Juraj Hrabovský, Roman Gogola, Miroslav Lukáč
  Murín Justín ; 030400  Hrabovský Juraj ; 030400 Gogola Roman ; 030400 Lukáč Miroslav ; E
  Elektroenergetika 2015 : . CD-ROM, S. 576-579
  AlFe power line power line coupler 3D FDGM ANSYS
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V14scI15pTfTNeuXU79&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Historický kontext, hodnoty urbanizmu a architektúry mesta Krupina / aut. Miroslav Lukáč, Katarína Vošková
  Lukáč Miroslav  Vošková Katarína ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 12-31 [2,92 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Profánna architektúra s obytnou funkciou / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav
  Historické brány krupinských domov / . s. 34-54 [3,46 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  článok

  článok

 6. Historické brány remeselnícko-roľníckych domov / aut. Katarína Vošková, Miroslav Lukáč, Magdaléna Kvasnicová
  Vošková Katarína ; A3130  Lukáč Miroslav Kvasnicová Magdaléna ; A3130
  Historické brány krupinských domov / . s. 70-125 [9,30 AH]
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  článok

  článok

 7. Inteligentné meranie elektrickej energie-Smart Metering
  Lukáč Miroslav ; E  Janiga Peter (škol.) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 47 s
  Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78154
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Manažment povodí a povodňových rizík 2013 [elektronický zdroj] : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SR, 11.-13.12.2013
  Bačík Martin (rec.)  Lukáč Miroslav (rec.) Majerčáková Oľga (rec.)
  Bratislava : Water Research Institute, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89062-95-9
  zborník
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 9. Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
  Lukáč Miroslav  Moravčík Oliver (škol.) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  information system database databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75180
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania intranetových služieb v riadení podniku VÝVOJ Martin, a.s.
  Lukáč Miroslav  Šujanová Jana (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  intranet intranet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27261
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha