Výsledky vyhľadávania

 1. Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB) / aut. Katarína Dercová, Lucia Lukáčová, Mária Mikulášová, Pavel Hucko, Katarína Lászlová, Hana Horváthová, Hana Dudášová
  Dercová Katarína ; 044000  Lukáčová Lucia Mikulášová Mária Hucko Pavel Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Dudášová Hana
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 24-27
  bioremediácia genotoxicita ekotoxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Bioremediation of PCB-contaminated sediments and evaluation of their pre- and post-treatment ecotoxicity / aut. Hana Dudasova, Katarina Laszlova, Lucia Lukacova, Marta Balascakova, Slavomira Murinova, Katarina Dercova
  Dudášová Hana  Lászlová Katarína ; 044000 Lukáčová Lucia Balaščáková Marta ; 044000 Murínová Slavomíra Dercová Katarína ; 044000
  BERLIN WALTER DE GRUYTER GMBH 2016
  Chemical Papers / . Vol. 70, iss. 8 (2016), s. 1049-1058
  ISSN 0366-6352
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000378421200005
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 3. Bioremediation of PCB-Contaminated Sediments and Adaptive Mechanisms of Bacterial Degraders Exposed to Polychlorinated Biphenyls (PCBs) / aut. Katarína Dercová, Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Murínová, Pavol Hucko, Lívia Tóthová, Juraj Škarba
  Dercová Katarína ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310 Murínová Slavomíra ; C4310 Hucko Pavel Tóthová Lívia Škarba Juraj ; C4310
  Biotechnology: Prospects and Applications . S. 155-181
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Bacterial strains isolated from PCB-contaminated sediments and their use for bioaugmentation strategy in microcosms
  Dudášová Hana ; C6290  Lukáčová Lucia ; C4310 Murínová Slavomíra ; C4310 Puškárová Andrea Pangallo Domenico Dercová Katarína ; C4310
  Journal of Basic Microbiology . Vol. 54, iss. 4 (2014), s. 253-260
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Adaptácia bakteriálnych kmeňov izolovaných zo sedimentov Strážskeho kanála a okolia Chemka Strážske v prítomnosti polychlórovaných bifenylov (PCB)
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Bakteriálna degradácia PCB v sedimente Strážskeho kanála
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310
  Zborník prednášok zo VII.konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží, Bratislava 22.- 23. mája 2013 . s.119-124
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Bottom sediments contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and their ecotoxic and mutagenic effect
  Lukáčová Lucia ; C4310  Dudášová Hana ; C6290 Murínová Slavomíra ; C4310 Mikulášová Mária Tóthová Lívia Dercová Katarína ; C4310
  International conference Contaminated sites Bratislava 2013, May 29 - 31, 2013 Bratislava, Slovakia : . s.134-136
  Ames test Delor 103 genotoxicity Lemna minor PCB Vibrio fischeri
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. The adaptation responses of cytoplasmic membrane on the environmental stress mediated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and chlorobenzoiccid (3-CBA)
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Dudášová Hana ; C6290 Lukáčová Lucia ; C4310
  International conference Contaminated sites Bratislava 2013, May 29 - 31, 2013 Bratislava, Slovakia : . s.138-142
  adaptation responses bacteria 3-chlorobenzoic acid Polychlorinated biphenyls stress
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Bakteriálna degradácia PCB v sedimente Strážskeho kanála
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Lukáčová Lucia ; C4310 Dudášová Hana ; C6290
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 56, č. 7-8 (2013), s.16-18
  bakteriálna degradácia biostimulácia remediácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Bakteriálna degradácia PCB v sedimente Strážskeho kanála
  Murínová Slavomíra ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Lukáčová Lucia ; C4310 Dudášová Hana ; C6290
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 56, č. 7-8 (2013), s.16-18
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok