Výsledky vyhľadávania

 1. Depozícia uhlíkových nanorúrok na neporézny nevodivý opticky transparentný substrát
  Kadlečíková Magdaléna (inv) ; E030  Breza Juraj (inv) ; E030 Szabó Peter (inv) Vojačková Anna (inv) Luptáková Viera (inv) Veselý Marián (inv) ; E030 Redhammer Robert (inv) ; E030 Král Jozef (inv) ; E210 Ligás R. (inv) Michalka Miroslav (inv)
  2008 . - 5 s
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. The Growth of Carbon Nanotubes on Montmorillonite and Zeolite (Clinoptilolite)
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Breza Juraj ; E030 Jesenák Karol Pastorková Katarína Luptáková Viera Kolmačka Michal Vojačková Anna ; E210 Michalka Miroslav Vávra Ivan Križanová Zuzana
  Applied Surface Science . Vol. 254 (2008), s.5073-4079
  uhlíkové nanorúrky montmorillomit klinoptilolit
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Bundles of Carbon Nanotubes Grown on Sapphire and Quartz Substrates by Catalytic Hot Filament Chemical Vapor Deposition
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Vojačková Anna ; E210 Breza Juraj ; E030 Luptáková Viera Michalka Miroslav Jesenák Karol
  Materials Letters . Vol. 61 (2007), s.4549-4552
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. The Effect of the Technology Conditions on the Growth of Carbon Nanotubes Using HF CVD
  Vojačková Anna ; E210  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Luptáková Viera Jesenák Karol Breza Juraj ; E030 Michalka Miroslav Szabo P
  SSC 2006 : . s.116
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Testing the Catalysts of the Growth of Carbon Nanotubes Using HF CVD Technology
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Vojačková Anna ; E210 Jesenák Karol Breza Juraj ; E030 Luptáková Viera Szabó Peter
  Chemické listy . Roč. 100, č. 8 (2006), s.611
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Chemical Treatment of Sio2 and alpha-Al2O3 Substrates for Catalytic Synthesis of Carbon Nanotubes
  Vojačková Anna ; E210  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030 Luptáková Viera Michalka Miroslav Vojs Marian ; E030 Szabó P. Ligás R.
  APCOM 2005. Applied Physics of Condensed Matter : . s.58-61
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Chemical Treatment of SiO2 and alpha-Al2O3 Substrates for HF CVD of Carbon Nanotubes
  Vojačková Anna ; E210  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Szabó P. Luptáková Viera Michalka Miroslav Ligás R.
  SLONANO 2005 . s.60
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Slovenskí vedci prispeli k rozvoju nanotechnológií
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Breza Juraj ; E030 Vojačková Anna ; E210 Szabó P. Luptáková Viera Ligás R. Redhammer Robert ; E030 Král Jozef ; E210 Veselý Marián ; E030 Michalka Miroslav
  Quark . Roč. 11, č. 5 (2005), s.6-16
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Úprava opticky transparentných substrátov pre depozíciu nanorúrok v HF CVD reaktore
  Vojačková Anna  Kadlečíková Magdaléna (škol.) ; E030 Luptáková Viera (škol.) Breza Juraj (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 64 s príl.
  elektronika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Deposition of Diamond on Optically Transparent Substrates
  Vojačková Anna ; E210  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030 Szabó P. Ligás R. Luptáková Viera
  Diamond and Diamondlike Films. Physics and Applications IV : . s.28-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok