Výsledky vyhľadávania

  1. Realizácia obnovy NKP kaštieľa v Dolnej Mičinej
    Horník Richard ; 010270  Makýš Oto ; 010270 (škol.)
    2020
    SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159557
    diplomová práca
    kniha

    kniha

  2. Bytový dom vo Zvolene
    Chabada Juraj ; 010270  Makýš Oto ; 010270 (škol.)
    2020
    SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159699
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  3. Obnova NKP liečebný dom "Slovensko" v kúpeloch Sliač
    Šedivý Peter ; 010270  Makýš Oto ; 010270 (škol.)
    2020
    SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152117
    diplomová práca
    kniha

    kniha

  4. Technology of Additional Impermeable Layers and Its Use in Restoring of Historical Buildings
    Gašparík Jozef ; 010270  Šťastný Patrik ; 010270 Makýš Oto ; 010270
    5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [6] s., art. no. 022102
    moisture rising damp historical constructions undercutting
    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022102
    článok zo zborníka
    AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  5. Contradiction of Methodical and Technological Points of Views on Moisture Fighting Technologies On Walls of Architectural Heritage Buildings
    Makýš Oto ; 010270  Gašparík Jozef ; 010270 Šťastný Patrik ; 010270
    5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [6] s., art. no. 022103
    architectural heritage moisture technologies
    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022103
    článok zo zborníka
    AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  6. Partial Evaluation of the Construction - Technical State of the National Cultural Monument - Manor House Malacky, part 1
    Šťastný Patrik ; 010270  Makýš Oto ; 010270
    Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 44-47
    facade manor house Malacky construction-technical condition moisture historic construction national cultural monument
    https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
    článok z periodika
    BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
    článok

    článok

  7. Condition Surveys – Basic Documents for Conservation of Ruins
    Makýš Oto ; 010270 
    Almanach znalca . Roč. 20, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 23-26
    zrúcaniny pasportizácia konzervácia
    článok z periodika
    ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
    článok

    článok

  8. Efektívne odvlhčovanie budov a konflikt s metodikou ochrany pamiatok
    Makýš Oto ; 010270 
    Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 137-140
    stavebné pamiatky metodika ochrany pamiatok odvlhčovanie
    http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  9. Bytový dom v Rajci
    Kotercová Martina ; 010270  Makýš Oto ; 010270 (škol.)
    2019
    SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153061
    bakalárska práca
    kniha

    kniha

  10. Bytový dom v Dunajskej Strede
    Minárik Ivan ; 010270  Makýš Oto ; 010270 (škol.)
    2019
    SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137079
    bakalárska práca
    kniha

    kniha