Výsledky vyhľadávania

 1. Skúmanie porúch v moderných polovodičových materiáloch pre 5G sieť
  Matuš Matej ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN . - 68 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F098DB6C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Požiarna stanica a zbrojnica
  Matúš Matej ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145327
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Matúš Matej ; 010180  Filo Tomáš ; 010180 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108729
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov pomocou košíkového testu
  Matúš Matej ; 065000  Hrušovský Ivan (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110131
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza súčasného stavu laboratórnych metód určených pre posudzovanie sklonu látok k samovznieteniu
  Matúš Matej ; M  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety samovznietenie termická analýza kalorimetria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102661
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Konvektívna experimentálna sušiareň [CD-ROM]
  Matus Matej ; J  Jelemenský Karol (xxx) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 85 s
  sušiareň rýchlosť sušenia oven
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Skládkovanie tuhého komunálneho (Dumping tough communal garbage.) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Matus Matej ; J  Peciar Marián (xxx) ; J180 Sárkány Ondrej (opon.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 30 s
  skládkovanie skládka odpad životné prostredie dumping garbage environment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha