Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov : Bakalárska práca
  Španielka Marek  Milec Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  vyučovacie metódy učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57509
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Samostatná práca vo výučbe na SOŠ : Bakalárska práca
  Reves Matúš  Milec Ivan (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  učiteľ tvorivosť samostatná práca teacher učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62540
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Hodnotová orientácia žiakov stredných škôl
  Tomanová Ivona  Milec Ivan (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  hodnota hodnotová orientácia hodnotový systém value
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52446
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Učebné pomôcky v práci učiteľa strednej školy
  Sopuch Jozef  Milec Ivan (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52575
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Protidrogová a preventívna výchova
  Dorušincová Adriana  Milec Ivan (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  teacher učiteľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52450
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Prosociálnosť vo vyučovacom procese strednej školy
  Durec Peter  Milec Ivan (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52291
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zavádzanie humanizačných aspektov do vyučovacieho procesu
  Labudová Lesanka  Milec Ivan (škol.)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  empatia humanization tvorivosť creativity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46800
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha