Výsledky vyhľadávania

 1. Water supply and sewerage security in the time of extreme climatic conditions
  Stanko Štefan ; V280  Škultétyová Ivona ; V280 Mahríková Ivana ; V280 Molnár Karol ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 14, iss. 14 (2012), s. 187-192
  bezpečnosť odkanalizovanie Security sewage network water supply zásobovanie vodou
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Metóda minimálnych nočných prietokov pri určovaní straty vody
  Molnár Karol ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.209-213
  active leakage control aktívna kontrola únikov district metered area meracie okrsky minimálne nočné prietoky minimum night flow straty vody water losses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Straty vody a metóda minimálnych nočných prietokov
  Molnár Karol ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.57-61
  night flow nočné prietoky straty vody vodovodný systém water loss water supply system
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Určovanie strát vody metódou minimálnych nočných prietokov
  Molnár Karol ; V280 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.1023-1027
  manažment tlaku vody v sieti pressure management redukcia strát vody straty vody water loss water loss reduction
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ochrana nových uznaných zdrojov
  Božíková Jarmila ; V280  Molnár Karol ; V280 Nemeš Pavol ; V280
  AQUA 2011 : . s.11-21
  healing water liečivé vody mineral water minerálne vody ochranné pásma vodný zdroj water resource
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Manažment únikov vody
  Molnár Karol ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.56-64
  manažment tlaku vody v sieti pressure management straty vody water losses
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Water loss management (abstract)
  Molnár Karol ; V280 
  Research conference on information technology : . s.102
  manažment tlakov pressure management redukcia strát vody straty vody water loss water loss reduction
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Spätné inžinierstvo a integrácia vybraných modulov informačného systému katedry (ISK) : Diplomová práca
  Molnár Karol  Mišút Martin (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1999
  MTF ; . - 53 s výťah + disk.
  systémy informačné školstvo Strojárska aplikovaná informatika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha