Výsledky vyhľadávania

 1. Performance Management - Prerequisite of Industrial Enterprises Sustainable Development
  Mudriková Ivana ; M190  Cagáňová Dagmar ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  TEAM 2011 : . s.400-403
  Management performance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh opatreni na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o. : Bakalárska práca
  Kmec Milan  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ;
  motivačný systém motivation system motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62063
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh modelu riadenia výkonnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch : Dizertačná práca
  Mudriková Ivana ; M190  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 108 s., autoreferát, CD-ROM
  performance management performance výkonnosť pracovný výkon priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63855
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Gender Diversity in Research System in the Slovak Republic
  Šujanová Jana ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Mudriková Ivana ; M190
  TEAM 2011 : . s.428-431
  science Research
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov : Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu Vega č. 1/0491/09
  Šujanová Jana (ved. výsk. tímu) ; M4000  Černá Ľubica (člen výsk. tímu) ; M4000 Hrablik Chovanová Henrieta (člen výsk. tímu) ; M4000 Fidlerová Helena (člen výsk. tímu) ; M4000 Jakábová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Ončák Peter (člen výsk. tímu) ; M190 Cibulka Viliam (člen výsk. tímu) ; M190 Horváthová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Fojtíková Alexandra (člen výsk. tímu) ; M190 Mišák Peter (člen výsk. tímu) ; M190 Trenčan Branislav (člen výsk. tímu) ; M190 Bestvinová Viera (člen výsk. tímu) ; M4000 Horňák František (člen výsk. tímu) ; M4000 Minarovičová Iveta (člen výsk. tímu) ; M4000 Beňo Rastislav (člen výsk. tímu) ; M4000 Bergelová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Čechová Lucia (člen výsk. tímu) ; M190 Dudová Marina (člen výsk. tímu) Gabriš Peter (člen výsk. tímu) ; M4000 Mudríková Ivana (člen výsk. tímu) Cagáňová Dagmar (člen výsk. tímu) ; M4000 Lenhardtová Zuzana (člen výsk. tímu) ; M4000 Prajová Vanesa (člen výsk. tímu) ; M4000 Rybanský Rudolf (člen výsk. tímu) ; M4000 Hasayová Martina (člen výsk. tímu) ; M4000 Marettová Mária (člen výsk. tímu) ; M4000 Ličko Miroslav (člen výsk. tímu) ; M4000 Brieniková Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Kyzek Ján (člen výsk. tímu) ; M4000 Rešetová Kvetoslava (člen výsk. tímu) ; M9300 Pavlendová Gabriela (člen výsk. tímu) ; V240 Holková Andrea (člen výsk. tímu) ; M4000 Malá Jana (člen výsk. tímu) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (člen výsk. tímu) ; M4000 Babčan Miroslav (člen výsk. tímu) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  projektový manažment vyspelosť procesov kvalita
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Riadenie výkonnosti zamestnancov - nová koncepcia riadenia ľudských zdrojov
  Mudriková Ivana ; M190  Baňasová Lucia ; M4000 Čambál Miloš ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2010), s.44-47
  riadenie zamestnancov pracovný výkon
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Riadenie výkonnosti zamestnancov - nová koncepcia riadenia ľudských zdrojov
  Mudriková Ivana ; M190  Baňasová Lucia ; M4000 Čambál Miloš ; M4000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.1017-1023
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh opatrení na zlepšenie riadenia a rozvoj využívaných marketingových nástrojov v spoločnosti Vonsch, s.r.o.
  Tokárová Michaela ; M4000  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  marketingový mix cena distribúcia marketing marketing mix product price place promotion marketing produkt propagácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52989
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingovej komunikácie v spoločnosti Elastik, s.r.o.
  Viden Roman  Mudriková Ivana (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46920
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie procesu stabilizácie zamestnancov v obchodnej spoločnosti Chemolak, a.s. = Projection of developing arrangements of personnel stabilization process of Chemolak Business Corporation : Bakalárska práca
  Vlachovičová Marta  Mudríková Ivana (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 65 s príl (1 CD-ROM)
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha