Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou - riziková analýza
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.08.2014 ; Študijný program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79799
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Odstraňovanie antimónu z vody sorpčnými materiálmi AsMet a GEH
  Ilavský Ján ; V280  Barloková Danka ; V280 Nemeš Pavol ; V280 Munka Karol
  Pitná voda 2013 : . s.159-166
  drinking water Filtrácia filtration odstraňovanie antimónu pitná voda removal of antimony sorpčné materiály sorption materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Anthropogenic impacts on environment and quality of water supply
  Kriš Jozef ; V280  Galík Matúš ; V280 Nemeš Pavol ; V280
  17th Conference on Environment and Mineral Processing. : . s.139-144
  antropogenic activity antropogénna činnosť Drinking water quality drinking water supply kvalita pitnej vody zásobovanie vodou
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Risk analysis and risk management in water supply system sector
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 217-222
  analýza rizík plány pre zaistenie bezpečnosti vody risk analysis vodovodný systém water safety plans water supply
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Hodnotenie a riadenie rizík v oblasti verejného zásobovania vodou
  Nemeš Pavol ; V280 
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s. 137-144
  analýza rizík pitná voda water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Anthropogenic impacts on environment and quality of water supply
  Kriš Jozef ; V280  Nemeš Pavol ; V280 Galík Matúš ; V280
  Inzynieria mineralna . Vol.14, no. 2 (32 (2013), s.79-84
  antropogenic activity antropogénna činnosť decrease in water consumption Drinking water quality drinking water supply environment kvalita pitnej vody zásobovanie pitnou vodou zníženie spotreby vody životné prostredie
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Zaistenie bezpečnosti pitnej vody
  Nemeš Pavol ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.220-224
  drinking water pitná voda plány pre zaistenie bezpečnosti vody risk analysis riziková analýza water safety plans
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Implementácia plánov pre zaistenie bezpečnosti vody
  Nemeš Pavol ; V280  Božíková Jarmila ; V280
  44. konferencia vodohospodárov v priemysle : . s.241-246
  drinking water pitná voda plány pre zaistenie bezpečnosti vody risk analysis riziková analýza water safety plans
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou
  Nemeš Pavol ; V280 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.1028-1034
  bezpečnosť drinking water supply risk analysis riziková analýza safety zásobovanie pitnou vodou
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Optimalizácia vodovodnej siete (abstrakt)
  Nemeš Pavol ; V280 
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.320
  hydrodynamický-matematický model hydrodynamic-mathematical model optimalizácia optimalization vodovodná sieť water supply
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok