Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh konštrukcie stožiaru veternej veže so studňou - projekt zmenšenej funkčnej makety studne s vodným čerpadlom na veterný pohon
  Novák Michal ; 063000  Morovič Ladislav ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123756
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Mechanické a nanomechanické vlastnosti vysokotvrdých povlakov.
  Novák Michal ; M1000  Lofaj František (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : D-MI . - 131 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UMAT, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101492
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Aplikace metody EIS při monitorování hydrologických jevů / aut. Jana Pařílková, Jaroslav Veselý, Luboš Pařílek, Michal Novák
  Pařílková Jana  Veselý Jaroslav Pařílek Luboš Novák Michal
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . S. 245-278
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Cracking in brittle coatings during nanoindentation / aut. František Lofaj, Dušan Németh, Rudolf Podoba, Michal Novák
  Lofaj František  Németh Dušan Podoba Rudolf Novák Michal
  Key Engineering Materials . Vol. 662. Selected peer reviewed papers from the Local Mechanical Properties (LMP 2014), November 12-14, High Tatras, Slovac Republic, (2015), s. 103-106
  coating strength nanoindentation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Mechanical and tribological properties of HiPIMS and HiTUS W-C based coatings / aut. Petra Hviščová, Lenka Kvetková, František Lofaj, Michal Novák, Milan Ferdinandy, Rudolf Podoba
  Hviščová Petra  Kvetková Lenka Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Ferdinandy Milan Podoba Rudolf
  Key Engineering Materials . Vol. 662. Selected peer reviewed papers from the Local Mechanical Properties (LMP 2014), November 12-14, High Tatras, Slovac Republic, (2015), s. 99-102
  composition
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Nanohardness of DC magnetron sputtered W - C coatings as a function of composition and residual stresses / aut. Michal Novák, František Lofaj, Petra Hviščová, Rudolf Podoba, Marián Haršáni, Martin Sahul, Ľubomír Čaplovič
  Novák Michal ; M1000  Lofaj František ; M1000 Hviščová Petra Podoba Rudolf Haršáni Marián ; M1000 Sahul Martin ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Key Engineering Materials . Vol. 662. Selected peer reviewed papers from the Local Mechanical Properties (LMP 2014), November 12-14, High Tatras, Slovac Republic, (2015), s. 107-110
  nanohardness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Nanoindentation of (Ti, Ta) carbonitride cermets with various cobalt based binders prepared by mechanochemistry / aut. Martin Fides, Pavol Hvizdoš, Michal Novák
  Fides Martin  Hvizdoš Pavol Novák Michal ; M1000
  Preparation of ceramic materials : . S. 145-147
  nanoindentation mechanochemistry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Tribological and mechanical properties of Cr2N-11Ag-coatings deposited on Cr-V ledeburitic steel / aut. Pavel Bílek, Peter Jurči, Michal Novák, Mária Hudáková, Ľubomír Čaplovič
  Bílek Pavel ; M1000  Jurči Peter ; M1000 Novák Michal ; M1000 Hudáková Mária ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Wear . Vol. 340-341, (2015), s. 47-52
  tribology nanoindentation
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004316481500191X
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Effect of cathode current and bias voltage on the properties of CrAlSiN coatings prepared by lateral rotating cathodes Arc
  Haršáni Marián ; M1000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Novák Michal ; M1000
  13th European Vacuum Conference. 9th Iberian Vacuum Meeting. 7th European Topical Conference on Hard Coatings. Special Symposium Ultra-thin oxide films and oxide coatings applications : . p. 85
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok