Výsledky vyhľadávania

 1. Zber údajov z verejne prístupných zdrojov
  Búri Ivan ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 87 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0002FDAE&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Knižnice pre spracovanie prirodzeného jazyka
  Domorák Martin ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 111 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0001B14F&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Chatbot v pedagogickom procese
  Jarošík Matúš ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 44 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC949E61E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Autentifikačný server
  Vavro Matej ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 74 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0982B2C7FD1B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Ovládanie domáceho audio systému pomocou hlasového asistenta
  Antala Filip ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 48 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2A63F07001945&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie knižnice na prevod hovorenej reči na text
  Majtán Patrik ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API . - 64 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCB4FEE1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Informačný systém futbalového klubu
  Kluvancová Paulína ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 65 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147698
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov
  Raslavský Dominik ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 41 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135103
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Zbierka príkladov v jazyku C++ / elektronický zdroj aut. Martin Drozda
  Drozda Martin ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (rec.) Zajac Pavol ; 035000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2019 . - CD-ROM, 96 s.
  ISBN 978-80-227-4968-8
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  kniha

  kniha

 10. Aplikácia pre podporu výučby programovania algoritmov nad zreťazenými zoznamami
  Sokolík Matej ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 36 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123427
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha