Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Váš dotaz: Autor osobné meno = "Ondrovič Tomáš"
 1. Integrated production of olefins and jet fuel from waste polypropylene / aut. Tomáš Ondrovič, Elena Hájeková, András Peller, Jozef Mikulec, Martina Slezáčková
  Ondrovič Tomáš ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Peller András ; 048130 Mikulec Jozef Slezáčková Martina ; 048130
  9th International Conference on Chemical Technology , ICCT 2022 : . S. [1-1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Recycling of HDPE in two stage cracking process / aut. Božena Vasilkovová, Elena Hájeková, Pavol Hudec, Martin Vatrt, Tomáš Ondrovič, Marcela Hadvinová
  Vasilkovová Božena  Hájeková Elena ; 048130 Hudec Pavol ; 048170 Vatrt Martin Ondrovič Tomáš ; 048130 Hadvinová Marcela ; 048130
  52nd Symposium on Catalysis : . S. 23-23
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Pyrolysis of polypropylene plastic waste in the presence of clinoptilolite catalyst / aut. Tomáš Ondrovič, Elena Hájeková, Jozef Mikulec, András Peller, Božena Vasilkovová, Michal Horňáček, Marcela Hadvinová, Miroslava Mališová
  Ondrovič Tomáš ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Mikulec Jozef Peller András ; 048130 Vasilkovová Božena Horňáček Michal ; 048130 Hadvinová Marcela ; 048130 Mališová Miroslava ; 048130
  52nd Symposium on Catalysis : . S. 30-30
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Pyrolýza polypropylénového plastového odpadu za prítomnosti katalyzátora klinoptiolitu / aut. Tomáš Ondrovič, Elena Hájeková, Jozef Mikulec, András Peller, Božena Vasilkovová, Michal Horňáček, Marcela Hadvinová, Miroslava Mališová
  Ondrovič Tomáš ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Mikulec Jozef Peller András ; 048130 Vasilkovová Božena Horňáček Michal ; 048130 Hadvinová Marcela ; 048130 Mališová Miroslava ; 048130
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 324-324
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Príprava automobilových palív z odpadných plastov
  Ondrovič Tomáš ; 048170  Hájeková Elena (škol.)
  FCHPT ; 11.06.2014 ; 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104142
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Pyrolýza odpadných plastov z vozidiel po skončení doby životnosti / aut. Elena Hájeková, Boris Jambor, Tomáš Ondrovič, Marcela Hadvinová, András Peller, Romana Komorová
  Hájeková Elena ; 048170  Jambor Boris ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hadvinová Marcela ; 048170 Peller András ; 048170 Komorová Romana ; 048170
  Týden výskumu a inovací pro praxi TVIP 2015, Odpadové fórum 2015, 18.-20.3.2015, Hustopeče, Česká republika : . CD-ROM, [6] s.
  odpady recyklácia pyrolýza
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Recyklácia odpadových plastov z vozidiel po skončení doby životnosti / aut. Elena Hájeková, Tomáš Ondrovič, Boris Jambor, Marcela Hadvinová, Romana Komorová, Pavol Daučík
  Hájeková Elena ; 048170  Ondrovič Tomáš ; 048170 Jambor Boris ; 048170 Hadvinová Marcela ; 048170 Komorová Romana ; 048170 Daučík Pavol ; 048170
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 19, č. 3 (2015), s. 92-93
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Hydrogenačná rafinácia kvapalných produktov pyrolýzy odpadných polyalkénov / aut. András Peller, Elena Hájeková, Tomáš Ondrovič, Pavol Hudec, Boris Jambor, Pavol Daučík, Marcela Hadvinová, Michal Horňáček
  Peller András ; 048170  Hájeková Elena ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hudec Pavol ; 048170 Jambor Boris ; 048170 Daučík Pavol ; 048170 Hadvinová Marcela ; 048170 Horňáček Michal ; 048170 . - 1/0228/12
  3. mezinárodní chemicko-technologická konference - 3rd International Conference on Chemical Technology – ICCT,sborník abstrakt a plných textů, 13. -15. 4. 2015, Mikulov, ČR . CD-ROM, [8] s.
  plasty z ojazdených automobilov pyrolýza hydrogenácia automobilové palivá
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel / aut. Elena Hájeková, Boris Jambor, Tomáš Ondrovič, Marcela Hadvinová, Roman Fekete
  Hájeková Elena ; 048170  Jambor Boris ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hadvinová Marcela ; 048170 Fekete Roman ; 020180
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2015, č. 2 (2015), on-line, s. 64-69
  odpady recyklácia pyrolýza
  http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2015.pdf#page=11
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Porovnanie termického rozkladu polymérov bez a v prítomnosti rovnovážneho FCC katalyzátora / aut. Boris Jambor, Elena Hájeková, Tomáš Ondrovič, Pavol Hudec
  Jambor Boris ; 048170  Hájeková Elena ; 048170 Ondrovič Tomáš ; 048170 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku, 6. odborný seminár, Bratislava, 23.6.2015 : . CD-ROM, s. 87-96
  odpady recyklácia pyrolýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok