Výsledky vyhľadávania

 1. Microstructure and erosion resistance of zirconium diboride ceramics infiltrated by pure copper / aut. Naďa Beronská, Pavol Štefánik, Štefan Kavecký, Andrej Opálek, Andrea Kollarovičová, Štefan Nagy, Karol Iždinský
  Beronská N  Štefánik Pavol Kavecký Štefan Opálek Andrej Kollarovičová Andrea ; 061000 Nagy Štefan Iždinský Karol
  Materials Science Forum . Vol. 891. International Symposium on Metalography and Materials Science, Metallography´16. Stará Lesná, 20. - 22. 04. 2016 (2017), s. 458-461
  composite microstructure erosion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ni-Ni porous preform with controlled porosity using Al2O3 powder / aut. Andrej Opálek, Pavol Štefánik, Naďa Beronská, Alena Klimová, Stanislav jr Kúdela, Karol Iždinský, Štefan Nagy
  Opálek Andrej  Štefánik Pavol Beronská N Klimová Alena Kúdela Stanislav jr. Iždinský Karol Nagy Štefan 061000
  Materials Science Forum . Vol. 891. International Symposium on Metalography and Materials Science, Metallography´16. Stará Lesná, 20. - 22. 04. 2016 (2017), s. 533-536
  porosity thermal oxidation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ni-NiO porous preform with controlled porosity using Al2O3 powder / aut. Andrej Opálek, Pavol Štefánik, Naďa Beronská, Alena Klimová, Stanislav jr Kúdela, Karol Iždinský, Štefan Nagy
  Opálek Andrej  Štefánik Pavol Beronská Naďa Klimová Alena Kúdela Stanislav jr. Iždinský Karol Nagy Štefan ; 0600
  Metallography´16 : . S. 117
  Ni powder thermal oxidation porosity
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Microstructure and erosion resistance of zirconium diboride ceramic infiltrated by pure copper / aut. Naďa Beronská, Pavol Štefánik, Štefan Kavecký, Andrej Opálek, Andrea Kollarovičová, Štefan Nagy, Karol Iždinský
  Beronská Naďa  Štefánik Pavol Kavecký Štefan Opálek Andrej Kollarovičová Andrea ; 0600 Nagy Štefan Iždinský Karol
  Metallography´16 : . S. 126
  composite porosity microstructure
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Erosion resistance of copper/alumina composite / aut. Štefan Kavecký, P Štefánik, Karol Iždinský, Štefan Nagy, P Šebo, N Beronská, Andrej Opálek
  Kavecký Štefan  Štefánik P. Iždinský Karol Nagy Štefan ; 0600 Šebo P. Beronská N Opálek Andrej
  Kovové materiály. Metallic materials / . Vol. 53, iss. 6 (2015), s. 463-470
  ablation resistance copper resistance
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84955607097&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=erosion+resistance+of+copper&st2=nagy&sid=576803DE4B3AD858BD5519F011346569.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w%3a860&sot=b&sdt=b&sl=67&s=%28TITLE-ABS-KEY%28erosion+resistance+of+copper%29+AND+AUTHOR-NAME%28nagy%29%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Multifázové intermetalické kompozity pripravené infiltráciou zmesi práškov Ni+\(Al_{2}\)\(O_{3}\) roztaveným hliníkom
  Opálek Andrej ; M1000  Štefánik Pavol (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : D-MI . - 119 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UMAT, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91472
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. The effect of atmosphere on reactions in Ni-Al green compacts subjected to thermal treatment in argon and air / aut. Andrej Opálek, P Štefánik, Karol Iždinský, Stanislav Kúdela, Milina Zemánková, P Švec
  Opálek Andrej ; M1000  Štefánik P. Iždinský Karol Kúdela Stanislav Zemánková Milina Švec P.
  Kovové materiály. Metallic materials / . Vol. 52, No 5 (2014), s. 279-285
  oxidation thermal analysis
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Targeted modification of films and electrospun fiber mats for control release systems used in agriculture / aut. A Šišková, A. Eckstein Andiscová, Andrej Opálek
  Šišková A.  Andiscová A. Eckstein Opálek Andrej ; M1000
  5th Bratislava Young Polymer Scientists workshop BYPOS : . S. 65
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Microstructure and properties of composites prepared by reactive pressure infiltration of aluminium into metal and ceramic powder preforms
  Opálek Andrej ; M1000  Iždinský Karol Nagy Štefan ; M1000 Simančík František Štefánik Pavol Kúdela Stanislav
  Materials Science Forum : . s. 523-526
  composites reactive infiltration
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Microstructure and thermal conductivity of Cu-Cr alloys and composite reinforced with short high modulus carbon fibres
  Štefánik Pavol  Iždinský Karol Kavecký Štefan Opálek Andrej ; M1000
  Acta Metallurgica Slovaca Conference : . Vol. 3 (2013), s. 226-230
  composite thermal conductivity
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok