Výsledky vyhľadávania

 1. Základní přehled využívaní finanční a ekonomické analýzy v podnicích z odvětví kovovýroba, hutnictví a strojírenství operujících ve Slovenské republice / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan  Pastýr Andrej ; 064000
  Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : . S.10-18
  finančná analýza pomerové ukazovatele predikčné modely
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Metodika tvorby predikčného modelu finančnej analýzy Ex Ante / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej
  Fórum manažéra : . Roč. 14, č. 1 (2018), s. 3-8
  finančná analýza podniku ex ante Uzávierka účtovná
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku ex ante v podmienkach SR
  Pastýr Andrej ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.08.2018 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : D-PMAN . - 164 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132534
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh udržateľných opatrení na zníženie fluktuácie a absencie zamestnancov v podniku c2i s.r.o.
  Varga Balázs ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 12.09.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115292
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Utilizing a multidimensional discriminant analysis in creating new financial analysis prediction models for industrial enterprises
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000
  Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology (ICCT) : . S. 103-108
  financial analysis predictive model industrial enterprises
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  kniha

  kniha

 6. Comparison of new forecasting model for financial analysis with traditional models / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000
  Management and Engineering ´17 : . S. 741-750
  financial analysis forecasting prediction models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh udržateľných opatrení na finančno-ekonomickú analýzu podniku NMB-Minebea Slovakia s.r.o.
  Bango Erik ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114957
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Fodor Marek ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115217
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Využitie finančno-ekonomickej analýzy v priemyselných podnikoch v odvetví kovovýroba, hutníctvo a strojárstvo pôsobiace v Slovenskej republike / aut. Andrej Pastýr, Dušan Baran
  Pastýr Andrej ; 064000  Baran Dušan ; 064000
  Fórum manažéra . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 49-61
  finančná analýza
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie a absencií zamestanancov v podniku Dipex spol. s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Jurašik Matej ; 064000  Pastýr Andrej ; 064000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129133
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha