Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of the rate of ignition of nitrocellulose by resistance wire for the igniter of KV 150 M2 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Martin Pastier, Matej Menčík
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Pastier Martin Menčík Matej ; 065000
  Central European Journal of Energetic Materials . Vol. 14, iss. 2 (2017), s. 461-468
  nitrocellulose ignition resistance wire
  http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/cejem/Vol-14-Number-2-2017/Kuracina.pdf
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=18&SID=U1LEyLKkUVaw4ER4WS4&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Rozvírovacie zariadenie pre výbušné prachy : prihláška úžitkového vzoru č. 5036-2016, dátum podania prihlášky: 06.06.2016, dátum zverejnenia: 03.10.2016, Vestník ÚPVSR č. 10/2016 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog, Martin Pastier
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000 Pastier Martin
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 8 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=852547
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Students education in the field of explosion hazard of combustible dust
  Pastier Martin ; M5000 
  Rozvoj a uplatňovanie akademických kompetencií doktorandov technických vied : . s. 104-105
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Zváračský pevný aerosol ako faktor ovplyvňujúci kvalitu pracovného prostredia
  Szabová Zuzana ; M5000  Čekan Pavol ; M5000 Pastier Martin ; M5000 Kuracina Richard ; M5000 Scarafilo Domenico
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2014 : . s. 128-130
  zváranie pevné aerosoly bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Determination of characteristics predicting the ignition of organic dusts
  Szabová Zuzana ; M5000  Pastier Martin ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000
  Occupational Safety and Hygiene II : . s. 143-145
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Štúdium zápalnosti horľavých organických prachov : dizertačná práca
  Pastier Martin ; M5000  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 198 . - 97s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety explosion fire požiar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91456
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv aplikácie intumescenčného náteru na tepelnú degradáciu elektrických káblov
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Pastier Martin ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  Spektrum . Roč. 13, č. 1 (2013), s.8-9
  tepelný tok elektrické káble
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Návrh chemického zapaľovača pre komoru KV 150-M2
  Kuracina Richard ; M5000  Pastier Martin ; M5000 Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.59-61
  prach chemický iniciátor nitrocelulóza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Minimum ignition temperature of wood dust layers
  Pastier Martin ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 242-246
  wood dusts fire characteristics dust layer
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zváračské plyny a dymy v pracovnom prostredí
  Turňová Zuzana ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000 Pastier Martin ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.144-146
  pracovné prostredie technológia zvárania
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok