Výsledky vyhľadávania

 1. Systém na automatické čistenie podláh : prihláška patentu č. 63-2019, dátum podania prihlášky: 30.05.2019, stav: zverejnená prihláška patentu, dátum zverejnenia prihlášky: 02.12.2020, Vestník ÚPV SR č. 12/2020 / aut. Jozef Peterka, Pavol Božek
  Peterka Jozef ; 063200  Božek Pavol ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/63-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Modelovanie a simulácia drsnosti obrobeného povrchu
  Veselý Michal ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158012
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie CA technológií pri návrhu a výrobe zatváracieho noža
  Štefánik Daniel ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160560
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Výroba zápustiek na CNC sústruhu s použitím CAM softvéru EDGECAM
  Habšuda Kevin ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158011
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh systému prípravy nástrojov pre CNC sústružnícke centrá vo vybranom podniku
  Bodnár Radovan ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164394
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Tariška Erik ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148291
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Ikrényi František ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160208
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Valachovič Tomáš ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154406
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Žilka Timotej ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148477
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Počítačová podpora návrhu a výroby tvarovo zložitej súčiastky
  Málik Juraj ; 063000  Peterka Jozef ; 063200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148755
  bakalárska práca
  kniha

  kniha