Výsledky vyhľadávania

 1. Approaches to the evaluation of thermal-hygric microclimatic conditions in selected manufacturing organizations / aut. Miriam Andrejiová, Ružena Králiková, Miriama Piňosová, Miroslav Rusko
  Andrejiová Miriam  Králiková Ružena Piňosová Miriama Rusko Miroslav ; 065200
  Advances in Science and Technology Research Journal . Vol. 13, iss. 2 (2019), s. 14-23
  thermal-hygric microclimate risk evaluations workplaces
  http://www.astrj.com/Approaches-to-the-Evaluation-of-Thermal-Hygric-Microclimatic-Conditions-in-Selected,105978,0,2.html
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Failure analysis of irreversible changes in the construction of car tyres / Gabriel Fedorko, Vieroslav Molnár, Miroslav Dovica, Teodor Tóth, Ľubomír Šooš, Jana Fabianová, Miriama Pinosová
  Fedorko Gabriel  Molnár Vieroslav Dovica Miroslav Tóth Teodor Šooš Ľubomír ; 020070 Fabianová Jana Pinosová Miriama
  Engineering Failure Analysis . Vol. 104, iss. 10 (2019), s. 399-408
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráši Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Determining the Weights of Physical Factors at the Workplace Using Expert Methods / aut. Miriama Piňosová
  Piňosová Miriama 
  APABD 2018 : . S. 268-273
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Metodológia komplexného hodnotenia zdravotných rizík v priemysle 2 / Ervin Lumnitzer, Miriama Piňosová, Miriam Andrejiová, Beata Hricová
  Lumnitzer Ervin  Piňosová Miriama Andrejiová Miriam Hricová Beata
  Zrecin Muska 2013
  ISBN 9788-3938-8901-3
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 6. Analysis of clinical signs of noise exposure on human health in plants with high exposure to noise
  Piňosová Miriama  Andrejiová Miriam Lumnitzer Ervín
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Tom 9, Fas. 1 (2013), s.117-120
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Analýza klinických príznakov synergie pôsobenia hluku a vibrácií na zdravie človeka v prevádzkach s ich vysokou expozíciou
  Piňosová Miriama  Andrejiová Miriam Lumnitzer Ervín
  Pracovní lékařství . Vol. 64, Iss. 2 (2012), s.103-111
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok