Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv urbanizácie a udržateľný rozvoj sídiel Slovenska : Dizertačná práca
  Piják Ondrej  Húsenicová Jarmila (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 118 s
  straw slama
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73619
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Možnosti zamedzenia rozširovania miest pomocou daní
  Piják Ondrej 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.28-30
  city dane Charges mesto urbanism urbanizmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Možnosti sledovania zmien štruktúry vidieka - využitie databázy
  Piják Ondrej 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VII. : . s.109-111
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ekológia a urbanizmus krajiny v našom vnímaní
  Piják Ondrej 
  INTERREG IIIA.Rakúsko-Slovensko - projekt AGENDA 21 - Trvalo udržateľný rozvoj vidieka : . s.91-93
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ekológia a urbanizmus krajiny v našom ponímaní
  Piják Ondrej 
  Centrum obnovy vidieka : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 6. Ekológia a urbanizmus krajiny v našom vnímaní
  Piják Ondrej 
  Vidiecke stavby 2008.Architektúra - konštrukcie - technológie : . s.124-126
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Revitalisation of Slovak University of Technology Area
  Piják Ondrej 
  Academia Danubiana : . 2007, Issue 4 (2007), s.37-39
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Entertaining Final Presentation of IP Soil
  Piják Ondrej  Prus Tomas Stefanova N.T. Czucz B. Jombach S.
  Academia Danubiana : . 2007, Issue 4 (2007), s.82-85
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Trvalo udržateľný rozvoj z hľadiska urbanizmu krajiny
  Piják Ondrej 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VI. : . s.43-45
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Rekonštrukcia vidieckeho domu, prestavba na reštauráciu
  Grünner Roman  Piják Ondrej
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka V : . s.127-130
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok