Výsledky vyhľadávania

 1. Modelling of the High-Chromium Cast Iron Surface Roughness / aut. Borislav Savkovič, Pavel Kovač, Branko Štrbac, Marcela Pokusová, Nenard Kulundžič
  Savkovič Borislav  Kovač Pavel Štrbac Branko Pokusová Marcela ; 020070 Kulundžič Nenard
  Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. : . S. 523-534
  modelovanie Obrobiteľnosť roughness of surface
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Technológia elektrolytnej plazmy a jej vplyv na vybrané charakteristiky povrchu upravovaného kovového objektu
  Filjač Miloš ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 07.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150534
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza možnosti zlepšenia materiálového toku obalov vo vybranom podniku
  Sprušanský Marek ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152367
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Kvalita v podmienkach Priemyslu 4.0
  Cápová Renata ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 (škol.)
  2020
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-MMKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143333
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Overview of technical and technological possibilities of recycling waste laminated glass / aut. Miloš Matúš, Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová
  Matúš Miloš ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 27
  laminated glass
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Progressive technology of decomposition of multilayer laminated glass / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Alexander Shmatov, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Iveta Onderová
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Shmatov Alexander Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Onderová Iveta ; 020070
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 41
  multilayer glass decomposition mechanical treatment integral foil
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. "SmartOdpady" - Information and innovation platform for recycling technologies / aut. Marcela Pokusová, Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, Juraj Úradníček
  Pokusová Marcela ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Úradníček Juraj ; 020010
  TOP 2020 - Engineering of environment protection : . S. 37
  information innovation platform recycling
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Influence of charge composition on en-gjs-500-7 ductile iron properties in foundry operating conditions / aut. Alena Pribulová, Peter Futáš, Marcela Pokusová
  Pribulová Alena  Futáš Peter Pokusová Marcela ; 020070
  Material Science and Engineering Technology 8 . S. 42 - 47
  tvárna liatina ductile iron
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Effect of silicon carbide nanoparticles size on friction properties of electroless nickel coatings / aut. Mara K Kandeva, Petr Svoboda, Nikolay Nikolov, Todor Stoilov Todorov, Y Sofronov, Marcela Pokusová, Aleksandar Vencl
  Kandeva Mara K.  Svoboda Petr Nikolov Nikolay Todorov Todor Stoilov Sofronov Y. Pokusová Marcela ; 020070 Vencl Aleksandar
  Journal of Environmental Protection and Ecology . Vol. 21, no. 4 (2020), s. 1314-1325
  kompozity composites
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Effect of planar anisotropy on the properties of workpieces from tailor welded blanks of dual-phase steel / aut. Alena Brusilová, Alexander Schrek, Marcela Pokusová
  Brusilová Alena ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 Pokusová Marcela ; 020070
  Proceedings 29th International Conference on Metallurgy and Materials. Metal 2020 . S. 375 - 380, online
  anisotropy deep-drawing tailor-welded blank weld interface simulation
  https://www.confer.cz/metal/2020/3493-effect-of-planar-anisotropy-on-the-properties-of-workpieces-made-from-welded-blanks-of-duplex-steel-dp600
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok