Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 60  
Váš dotaz: Autor osobné meno = "Polívka Ľudovít"
 1. The possibility to enhance flavonoids production from selected sorts of Carthamus L. in form of callus cultures
  Vaverková Štefánia  Urgeová Eva Mucaji Pavel Mistríková Ingrid Birošová Lucia ; C3360 Polívka Ľudovít
  Acta Biochimica Polonica . s.67
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 2. Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle strojárskych výrobkov
  Svetský Štefan ; M250  Balog Karol (škol.) ; M5000 Polívka Ľudovít (opon.) ; M390 Pauliková Alena (opon.) Wittlingerová Zdenka (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 147 s autoreferát
  čistenie odmasťovanie strojárske výrobky
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Recyklovanie formovacích zmesí spevňovaných fenolformaldehydovou živicou UMAFORM
  Murgaš Marián ; M230  Polívka Ľudovít ; M390 Pástor Peter ; M390 Pokusová Marcela ; M230
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 11, mimoriadne č. 3 (2005), s.81-85
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Reštrukturalizácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie BSI-OHSAS 18001 vo firme A.S.A. Slovensko, s.r.o. : Diplomová práca
  Jastrabíková Karolína ; M390  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004 . - 100 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnostný manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Význam bioindikátorov pre monitoring ŽP : Bakalárska práca
  Golis Marián  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 56 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia životné prostredie bioindikácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza modelu environmentálneho vzdelávania v Swedwood, s.r.o., o.z.Spartan, Trnava : Diplomová práca
  Ryšavý Peter  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 55 s príl
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Skúmanie podmienok realizácie environmentálneho manažérstva na ŽSR : Diplomová práca
  Ondrejáková Anna  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 82 s príl
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Požiarnotechnické zabezpečenie rušňov : Bakalárska práca
  Navara Jaroslav  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 44 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Odpadové hospodárstvo na pracovisku Rušňové depo Bratislava : Bakalárska práca
  Pálka Peter  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 57 s
  priemyselná ekológia BOZ odpadové hospodárstvo
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Technické využitie recyklácie odpadovej vody v domácnosti : Bakalárska práca
  Marušík Jozef  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 50 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha