Výsledky vyhľadávania

 1. Rekonštrukcia námestia v Modre
  Pavlík Pavel ; A  Polgáry Jozef (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design revitalizácia námestia Modra rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=1579
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Veľtrh nehnuteľnosti MIPIM 2009
  Kováč Bohumil ; A6160  Komrska Ján ; A6160 Polgáry Jozef ; A6160
  2009
  XXX
  ZYZ
  kniha

  kniha

 6. Bratislava Zlaté piesky, urbanistická štúdia
  Kováč Bohumil ; A6160  Komrska Ján ; A6160 Polgáry Jozef
  2009
  XXX
  ZYY
  kniha

  kniha

 7. Bratislava Zlaté piesky. Sprievodná výstava urbanistických diel (anotácie k posterom)
  Kováč Bohumil ; A6160  Komrska Ján ; A6160 Polgáry Jozef ; A6160
  Regulačné nástroje. Zborník zo seminára, apríl 2009 . s.56
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Regenerácia vnútromestských devastovaných území prostredníctvom verejných a komerčných investicií
  Polgáry Jozef ; A6160 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.56-74
  brownfields klastery konverzia sídelná kaša reurbanizmus regenerácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 9. Porovnanie uplatnenia ukazovateľov intenzity využitia územia v Územných plánoch vybraných miest krajín Európskej únie
  Vitková Ľubica ; A6160  Polgáry Jozef ; A6160
  Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : . s.64-78
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Teilanalyse des Regerationsprozesses in Graz und Verglich mit den Situation in Bratislava
  Polgáry Jozef ; A6160 
  Architektur - Städtbau - und Designforschung in den Arbeiten der PhD-Studenten an der FA STU in Bratislava (2004-2008/ Théorie de l´architecture, de l´urbanisme et du design dans les travaux de recherches des étudiants en PhD de la FA STU (2004-2008) . s.96-100
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok