Výsledky vyhľadávania

 1. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - IV (teoretičeskije osnovy ekologičeski orientirovannogo antikrizisnogo upravlenija riskami)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.287-296
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Návrh modelu plánovania krízovej komunikácie a tvorby komunikačnej stratégie pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch
  Rašla Vladimír  Hrdinová Gabriela ; M4000
  K problémom mediálnej komunikácie III. : . s.425-436
  kríza krízová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - II (zainteresovannyje storony)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 1 : . s.261-267
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - V (ispoľzovanie metoda AIP v ekologičeski orientirovannom antikrizisnom upravlenii)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.297-310
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 5. Krízová komunikácia ako súčasť spoločensky zodpovedného podnikania
  Rašla Vladimír  Hrdinová Gabriela ; M4000
  K problémom mediálnej komunikácie III. : . s.249-257
  kríza podnikanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Návrh systému plánovania ako súčasti stratégie krízového manažmentu pre efektívnejšie riadenie environmentálnych krízových situácií v priemyselných podnikoch = Proposal of Planning System as a Part of Crisis Management Strategie for Effective Control of Environmental Crisis Situation in Industrial Plants : Dizertačná práca
  Rašla Vladimír ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 212 s
  krízový manažment rizikový manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - III (ispoľzovanie metoda AIP dlja sozdanija strategičeskich celej zainteresovannych storon)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.275-287
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Plánovanie kontinuity a obnovy podniku pre efektívnejšie riadenie následkov environmentálnych krízových situácií
  Rašla Vladimír ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.55-58
  environmentálny manažment
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - I (analitičeskij ierarchičeskij process)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 1 : . s.256-260
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využívania krízového manažmentu pri riešení ekonomických problémov v podniku MRAZIARNE POPRAD, s.r.o. = Proposals on how to enhance the application of crisis management in economic crisis situation in MRAZIARNE POPRAD, Ltd. : Bakalárska práca
  Hurčalová Miroslava  Rašla Vladimír (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  krízový manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha